بررسی رفتار سقف های سبک ۵۰ اسلاید (پاورپوینت رشته عمران)

۳.۰۰۰ تومان

بررسی رفتار سدهای خاکی در زمان ساخت ، مطالعه موردی : سد طالقان ۶۴ اسلاید

۳.۰۰۰ تومان
0