ماشینکاری نوری – شیمیایی ۲۵ اسلاید (کارشناسی مکانیک ساخت وتولید)

۲.۰۰۰ تومان

فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان ۲۶۰ اسلاید

۳.۰۰۰ تومان

جوش مقاومتی و کاربردهای آن در صنعت ۵۴ اسلاید

۳.۰۰۰ تومان

برشکاری و آماده سازی لبه ای ۵۱ اسلاید

۲.۵۰۰ تومان

انواع گازهای محافظ و کاربرد آنها در جوشکاری ۲۶ اسلاید

۲.۰۰۰ تومان

انواع جوش و جوشکاری ۹۴ اسلاید

۳.۰۰۰ تومان

انتقال حرارت در جوش ۱۸ اسلاید

۱.۵۰۰ تومان

اتصالات دائمی ۹۵ صفحه pdf (تحقیق بسیار کاملی در مورد اتصالات دائمی)

۱.۵۰۰ تومان
0