کانسپت در معماری ۲۰ صفحه فایل ورد (پروژه درس مبانی نظری معماری)

۳.۰۰۰ تومان

کانسپت و استعاره ۳۴ اسلاید (پروژه درس مبانی نظری معماری)

۳.۰۰۰ تومان

فرایند طراحی معماری ۳۰ اسلاید (پروژه درس مبانی نظری معماری)

۳.۰۰۰ تومان

خلاصه مباحث مبانی نظری معماری دانشگاه علم و فرھنگ ۴۴ صفحه pdf

۲.۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل و نقد کلیسای جوبیلی ۴۸ اسلاید (پروژه درس مبانی نظری معماری)

۳.۰۰۰ تومان

بررسی گشتالت در باغ دولت آباد و مدرسه ایرانشهر ۹۶ اسلاید (مبانی نظری معماری)

۳.۰۰۰ تومان

آثار برجسته مهندس رضا دانشمیر ۴۸ اسلاید (پروژه درس مبانی نظری معماری)

۳.۰۰۰ تومان
0