نکات مهم کتاب باغهای ایران – نعیما ۲۵ صفحه فایل PDF

معماری کاخ هشت بهشت اصفهان ۳۸ اسلاید

کتاب طراحی باغ و پارک ۳۰۶ صفحه فایل pdf

تحلیل کوشک هشت بهشت در باغ ایرانی ۲۴ اسلاید

بررسی پوشش گیاهی در منظر ساختمان های بلند مرتبه ۳۵ اسلاید

باغ های کهن ۴۴ اسلاید (باغ های بین النهرین-هند-مصری-خاور دور )

۱۵ شهر سبز جهان (۱۵ Green Cities) کامل ۱۷ اسلاید

0