مسجد و مدرسه سپه سالار تهران ۳۳ صفحه فایل ورد قابل ویرایش

پاورپوینت معماری سبک خراسانی ۳۰ اسلاید (پاورپوینت معماری اسلامی)

شهرسازی و عناصر شهری در معماری ایرانی ۹۰ اسلاید (پروژه معماری اسلامی)

پاورپوینت قنات ۶۳ اسلاید (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)

کاشیکاری سلطانیه ۴۲ صفحه (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)

معرفی عمارت خسروآباد ۳۵ اسلاید (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)

مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن ۴۴ صفحه (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)

مساجد ایران ۳۹ اسلاید (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)

مساجد تاریخی ایران ۷۴ اسلاید (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)

کاخ آپادانا شوش (داریوش اول) ۷۰ اسلاید – (پروژه معماری اسلامی)

زیارتگاهی به قدمت ۱۲ قرن ۳۲ اسلاید (پروژه معماری اسلامی)

تزیینات وابسته به معماری ایران در دوره اسلامی ۲۶ اسلاید

0