بایگانی‌ها معماری اسلامی | نیو فایل

مسجد و مدرسه سپه سالار تهران ۳۳ صفحه فایل ورد قابل ویرایش

۵.۰۰۰ تومان

پاورپوینت معماری سبک خراسانی ۳۰ اسلاید (پاورپوینت معماری اسلامی)

۳.۰۰۰ تومان

شهرسازی و عناصر شهری در معماری ایرانی ۹۰ اسلاید (پروژه معماری اسلامی)

۵.۰۰۰ تومان

پاورپوینت قنات ۶۳ اسلاید (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)

۳.۵۰۰ تومان

کاشیکاری سلطانیه ۴۲ صفحه (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)

۴.۰۰۰ تومان

معرفی عمارت خسروآباد ۳۵ اسلاید (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)

۴.۰۰۰ تومان

مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن ۴۴ صفحه (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)

۵.۰۰۰ تومان

مساجد ایران ۳۹ اسلاید (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)

۳.۵۰۰ تومان

مساجد تاریخی ایران ۷۴ اسلاید (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)

۵.۰۰۰ تومان

کاخ آپادانا شوش (داریوش اول) ۷۰ اسلاید – (پروژه معماری اسلامی)

۴.۰۰۰ تومان

زیارتگاهی به قدمت ۱۲ قرن ۳۲ اسلاید (پروژه معماری اسلامی)

۳.۰۰۰ تومان

تزیینات وابسته به معماری ایران در دوره اسلامی ۲۶ اسلاید

۳.۰۰۰ تومان
0