کاربرد انواع لوله و اتصالات در سیستم گرمایشی ۳۲ اسلاید

جزئیات اجرایی عایق کاری حرارتی ساختمان ها ۳۰ اسلاید

معرفی سیستمهای نوین تاسیساتی ۵۰ صفحه pdf به صورت کامل

سیستم های سرمایشی جذبی ۷۰ اسلاید (پروژه درس تاسیسات مکانیکی و الکتریکی)

سیستم گرمایش و سرمایش از کف ۲۹ اسلاید (تاسیسات مکانیکی و الکتریکی)

چیلر تراکمی ۳۴ اسلاید (دانلود پروژه درس تاسیسات ساختمان)

تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ۲۳ اسلاید (پروژه درس تاسیسات ساختمان)

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ۲۴ اسلاید (پروژه درس تاسیسات ساختمان)

انواع سیستم های تهویه مطبوع ۳۲ اسلاید (پروژه درس تاسیسات ساختمان)

تاسیسات تبرید (۲) ۱۷۹ اسلاید (پروژه درس تاسیسات ساختمان)

لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراق ۶۲ اسلاید

معرفی سیستم های گرمایشی و سرمایشی ۱۷ اسلاید (تاسیسات ساختمان)

0