کاربرد انواع لوله و اتصالات در سیستم گرمایشی ۳۲ اسلاید

۲.۵۰۰ تومان

جزئیات اجرایی عایق کاری حرارتی ساختمان ها ۳۰ اسلاید

۲.۵۰۰ تومان

معرفی سیستمهای نوین تاسیساتی ۵۰ صفحه pdf به صورت کامل

۳.۰۰۰ تومان

سیستم های سرمایشی جذبی ۷۰ اسلاید (پروژه درس تاسیسات مکانیکی و الکتریکی)

۴.۰۰۰ تومان

سیستم گرمایش و سرمایش از کف ۲۹ اسلاید (تاسیسات مکانیکی و الکتریکی)

۲.۵۰۰ تومان

چیلر تراکمی ۳۴ اسلاید (دانلود پروژه درس تاسیسات ساختمان)

۲.۵۰۰ تومان

تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ۲۳ اسلاید (پروژه درس تاسیسات ساختمان)

۲.۰۰۰ تومان

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ۲۴ اسلاید (پروژه درس تاسیسات ساختمان)

۲.۰۰۰ تومان

انواع سیستم های تهویه مطبوع ۳۲ اسلاید (پروژه درس تاسیسات ساختمان)

۲.۵۰۰ تومان

تاسیسات تبرید (۲) ۱۷۹ اسلاید (پروژه درس تاسیسات ساختمان)

۵.۰۰۰ تومان

لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراق ۶۲ اسلاید

۳.۵۰۰ تومان

معرفی سیستم های گرمایشی و سرمایشی ۱۷ اسلاید (تاسیسات ساختمان)

۲.۰۰۰ تومان
0