بایگانی‌ها روشهای طراحی و تولید صنعتی | نیو فایل

پلی کربنات (سقف های متحرک) ۵۰ اسلاید (روشهای طراحی و تولید صنعتی)

۴.۰۰۰ تومان

گنبدهای ژئودزیک ۳۶ اسلاید (پروژه درس روند طراحی و تولید صنعتی)

۳.۵۰۰ تومان

ساختمان های پیش ساخته ۳d-panel و پانل های ساندویچی ۹۲ اسلاید

۵.۰۰۰ تومان

قطعات پیش ساخته ۳D PANEL به صورت کامل ۵۵ اسلاید

۴.۰۰۰ تومان

معرفی درب و پنجره های U-PVC کامل ۳۶ اسلاید

۳.۵۰۰ تومان

معرفی سیستم Light Gauge Steel) LGS) چهل اسلاید

۴.۰۰۰ تومان

اتصالات عنکبوتی ۵۰ اسلاید (پروژه درس روند طراحی و تولید صنعتی)

۴.۰۰۰ تومان

پانلهای سه بعدی (تی ری دی پنل) ۴۰ اسلاید

۳.۵۰۰ تومان

دیوارهای پیش ساخته ۲۱ صفحه فایل ورد

۲.۵۰۰ تومان

بررسی سیستم های سوپر پنل ۲۴ اسلاید

۲.۵۰۰ تومان

ساختمان های پیش ساخته ۴۶ اسلاید (چند نمونه ساختمان پیش ساخته)

۳.۵۰۰ تومان

سیستم ساختمانی سوپر پانل ۱۷ اسلاید Superpanel construction system

۲.۰۰۰ تومان
0