پلی کربنات (سقف های متحرک) ۵۰ اسلاید (روشهای طراحی و تولید صنعتی)

گنبدهای ژئودزیک ۳۶ اسلاید (پروژه درس روند طراحی و تولید صنعتی)

ساختمان های پیش ساخته ۳d-panel و پانل های ساندویچی ۹۲ اسلاید

قطعات پیش ساخته ۳D PANEL به صورت کامل ۵۵ اسلاید

معرفی درب و پنجره های U-PVC کامل ۳۶ اسلاید

معرفی سیستم Light Gauge Steel) LGS) چهل اسلاید

اتصالات عنکبوتی ۵۰ اسلاید (پروژه درس روند طراحی و تولید صنعتی)

پانلهای سه بعدی (تی ری دی پنل) ۴۰ اسلاید

دیوارهای پیش ساخته ۲۱ صفحه فایل ورد

بررسی سیستم های سوپر پنل ۲۴ اسلاید

ساختمان های پیش ساخته ۴۶ اسلاید (چند نمونه ساختمان پیش ساخته)

سیستم ساختمانی سوپر پانل ۱۷ اسلاید Superpanel construction system

0