کارگاه آموزشی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ایران ۵۴ صفحه pdf

۳.۵۰۰ تومان

مصالح عایق در و پنجره ۱۴۸ اسلاید (پروژه درس تنظیم شرایط محیطی)

۶.۰۰۰ تومان

عایق کاری – مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ۳۹ اسلاید کامل

۳.۵۰۰ تومان

مطالعات شهر پایدار ۳۹ اسلاید (پروژه درس تنظیم شرایط محیطی)

۳.۵۰۰ تومان

تحلیلی بر نقش فضاهای زیرزمینی درکاهش مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار

۲.۵۰۰ تومان

نانو معماری چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژی ۱۸ اسلاید

۲.۵۰۰ تومان

معماری همساز با اقلیم سرد ۱۹ اسلاید (پروژه تنظیم شرایط محیطی)

۲.۵۰۰ تومان

ویژگی های آب و هوایی بیابان ۲۸ اسلاید (پروژه تنظیم شرایط محیطی)

۲.۵۰۰ تومان

آشنایی با سیستم های عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان ها pdf

۳.۰۰۰ تومان

اقلیم و معماری روستای کندوان اسکو و میمند کرمان ۱۷ صفحه فایل ورد

۲.۵۰۰ تومان

اقلیم شهر ماسوله ۱۷ صفحه فایل ورد (پروژه درس تنظیم شرایط محیطی)

۲.۵۰۰ تومان

بررسی اقلیمی سه شهر : یزد، بوشهر و کاشان ۴۵ اسلاید کامل

۴.۰۰۰ تومان
0