کارگاه آموزشی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ایران ۵۴ صفحه pdf

مصالح عایق در و پنجره ۱۴۸ اسلاید (پروژه درس تنظیم شرایط محیطی)

عایق کاری – مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ۳۹ اسلاید کامل

مطالعات شهر پایدار ۳۹ اسلاید (پروژه درس تنظیم شرایط محیطی)

تحلیلی بر نقش فضاهای زیرزمینی درکاهش مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار

نانو معماری چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژی ۱۸ اسلاید

معماری همساز با اقلیم سرد ۱۹ اسلاید (پروژه تنظیم شرایط محیطی)

ویژگی های آب و هوایی بیابان ۲۸ اسلاید (پروژه تنظیم شرایط محیطی)

آشنایی با سیستم های عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان ها pdf

اقلیم و معماری روستای کندوان اسکو و میمند کرمان ۱۷ صفحه فایل ورد

اقلیم شهر ماسوله ۱۷ صفحه فایل ورد (پروژه درس تنظیم شرایط محیطی)

بررسی اقلیمی سه شهر : یزد، بوشهر و کاشان ۴۵ اسلاید کامل

0