کاروانسرای سید آباد ۲۶ اسلاید + نقشه اتوکدی (پروژه درس تعمیر ونگهداری ساختمان)

۳.۰۰۰ تومان

کاروانسرای بابا قدرت ۳۴ اسلاید (پروژه درس تعمیر ونگهداری ساختمان)

۳.۵۰۰ تومان

منزل آقای جوان صبور در مشهد ۱۰۲ اسلاید (پروژه تعمیر و نگهداری ساختمان)

۸.۰۰۰ تومان

خانه پیشه وران – تعمیر و نگهداری ۸۷ اسلاید (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

۵.۰۰۰ تومان

جزوه نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها ۹۰ اسلاید

۳.۰۰۰ تومان

پایدار سازی گود در محیط های شهری ۴۴ اسلاید

۳.۰۰۰ تومان
0