نورمن فوستر و اثر هرم صلح ۴۴ صفحه فایل ورد (آشنایی با معماری معاصر)

۳.۰۰۰ تومان

بیوگرافی زاها حدید ۷۵ اسلاید (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)

۵.۰۰۰ تومان

بیوگرافی والتر گروپیوس ۲۸ اسلاید (آشنایی با معماری معاصر)

۲.۵۰۰ تومان

زندگینامه و تفکرات رابرت ونچوری ۳۰ اسلاید (آشنایی با معماری معاصر)

۲.۵۰۰ تومان

مبانی فکری کریستین نوربرگ شولتز ۴۶ اسلاید (آشنایی با معماری معاصر)

۳.۵۰۰ تومان

بیوگرافی سانتیاگو کالاتراوا ۸۹ اسلاید (آشنایی با معماری معاصر)

۴.۰۰۰ تومان

سانتیاگو کالاتراوا (زندگی نامه و مشخصه معماری) ۹۵ اسلاید

۵.۰۰۰ تومان

بیوگرافی و مبانی فکری ریچارد میر ۵۷ اسلاید (آشنایی با معماری معاصر)

۴.۰۰۰ تومان

بیوگرافی و آثار رنزو پیانو ۹۰ اسلاید (آشنایی با معماری معاصر)

۵.۰۰۰ تومان

بیوگرافی ریچارد راجرز ۲۸ اسلاید (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)

۲.۵۰۰ تومان

فرانک لوید رایت (بیوگرافی و نمونه کار ها) ۸۳ اسلاید-آشنایی با معماری معاصر

۵.۰۰۰ تومان

بیوگرافی فرانک لوید رایت ۵۹ اسلاید (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)

۳.۵۰۰ تومان
0