نورمن فوستر و اثر هرم صلح ۴۴ صفحه فایل ورد (آشنایی با معماری معاصر)

بیوگرافی زاها حدید ۷۵ اسلاید (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)

بیوگرافی والتر گروپیوس ۲۸ اسلاید (آشنایی با معماری معاصر)

زندگینامه و تفکرات رابرت ونچوری ۳۰ اسلاید (آشنایی با معماری معاصر)

مبانی فکری کریستین نوربرگ شولتز ۴۶ اسلاید (آشنایی با معماری معاصر)

بیوگرافی سانتیاگو کالاتراوا ۸۹ اسلاید (آشنایی با معماری معاصر)

سانتیاگو کالاتراوا (زندگی نامه و مشخصه معماری) ۹۵ اسلاید

بیوگرافی و مبانی فکری ریچارد میر ۵۷ اسلاید (آشنایی با معماری معاصر)

بیوگرافی و آثار رنزو پیانو ۹۰ اسلاید (آشنایی با معماری معاصر)

بیوگرافی ریچارد راجرز ۲۸ اسلاید (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)

فرانک لوید رایت (بیوگرافی و نمونه کار ها) ۸۳ اسلاید-آشنایی با معماری معاصر

بیوگرافی فرانک لوید رایت ۵۹ اسلاید (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)

0