مبانی معماری پایدار ۲۳ اسلاید به صورت کامل و جامع

۲.۵۰۰ تومان

معماری پایدار ۶۴ اسلاید (پاورپوینت درس معماری معاصر)

۳.۰۰۰ تومان

پاورپوینت معماری پایدار ۴۹ اسلاید (دانلود پاورپوینت معماری پایدار)

۳.۰۰۰ تومان

معماری های-تک و اکوتک ، نمونه ها و تاثیراتش در ایران ۳۳ اسلاید

۳.۰۰۰ تومان

اکوتک (معماری پایدار) ۱۱۳ اسلاید – دانلود پاورپوینت سبک اکوتک

۵.۰۰۰ تومان

معماری هنر مصر ۷۶ اسلاید (دانلود پاورپوینت معماری هنر مصر)

۳.۰۰۰ تومان

معماری هایتک ۳۳ اسلاید (دانلود پاورپوینت معماری های تک)

۲.۵۰۰ تومان

بررسی معماری های-تک ۴۸ اسلاید به صورت کامل

۳.۵۰۰ تومان

های تک (تکنولوژی بسیار پیشرفته) ۴۳ اسلاید به صورت کامل

۳.۰۰۰ تومان

معماری های تِک – HI TECH به صورت کامل ۴۸ اسلاید

۳.۰۰۰ تومان

پاورپوینت معماری دیکانستراکشن ۶۹ اسلاید به صورت کامل

۴.۰۰۰ تومان

پاورپوینت دیکانستراکشن ۵۰ اسلاید (کارهای زاها حدید، کارهای پیتر آیزنمن)

۳.۰۰۰ تومان
0