مبانی معماری پایدار ۲۳ اسلاید به صورت کامل و جامع

معماری پایدار ۶۴ اسلاید (پاورپوینت درس معماری معاصر)

پاورپوینت معماری پایدار ۴۹ اسلاید (دانلود پاورپوینت معماری پایدار)

معماری های-تک و اکوتک ، نمونه ها و تاثیراتش در ایران ۳۳ اسلاید

اکوتک (معماری پایدار) ۱۱۳ اسلاید – دانلود پاورپوینت سبک اکوتک

معماری هنر مصر ۷۶ اسلاید (دانلود پاورپوینت معماری هنر مصر)

معماری هایتک ۳۳ اسلاید (دانلود پاورپوینت معماری های تک)

بررسی معماری های-تک ۴۸ اسلاید به صورت کامل

های تک (تکنولوژی بسیار پیشرفته) ۴۳ اسلاید به صورت کامل

معماری های تِک – HI TECH به صورت کامل ۴۸ اسلاید

پاورپوینت معماری دیکانستراکشن ۶۹ اسلاید به صورت کامل

پاورپوینت دیکانستراکشن ۵۰ اسلاید (کارهای زاها حدید، کارهای پیتر آیزنمن)

0