محوطه سازی مکانهای ورزشی ۳۶ اسلاید (خط کشی زمین های ورزشی)

۳.۰۰۰ تومان

تاسیسات و تجهیزات استخر شنا ۳۴ اسلاید (فضاهای جنبی مورد نیاز در ساختن استخر)

۳.۵۰۰ تومان

ضوابط طراحی استخرها ۱۰۹ اسلاید (دانلود پاورپوینت ضوابط طراحی استخرها)

۶.۰۰۰ تومان

ضوابط و اصول در طراحی استخر ۳۰ صفحه فایل ورد

۲.۵۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت طراحی زمین گلف به زبان انگلیسی ۳۵ اسلاید

۱.۵۰۰ تومان

مطالعات معماری استادیوم های فوتبال ۴۳ صفحه فایل ورد

۳.۵۰۰ تومان

معرفی استادیوم آشیانه پرنده ۲۱ اسلاید (دانلود پاورپوینت معرفی استادیوم آشیانه پرنده)

۲.۵۰۰ تومان

ابعاد و اندازه های زمین ورزشی و نحوه ترسیم خطوط و حریم های آن ۵۵صpdf

۳.۵۰۰ تومان

تحلیل استخر نواری (گروه طراحی heri&salli) به صورت کامل ۳۶ اسلاید

۳.۵۰۰ تومان
0