موزه چیست و تعریف موزه ۳۵ صفحه فایل ورد قایل ویرایش

مطالعات موزه (عرضه بندی و برنامه فیزیکی) ۲۸ اسلاید

عرصه بندی فضاهای موزه ۳۰ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

ضوابط و استانداردهای طراحی موزه ۴۲ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

مفاهیم و تعاریف و دیاگرام موزه ۱۶ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

موزه ملی هنر اوساکا ژاپن ۸ اسلاید (طراحی معماری ۳)

پاورپوینت تحلیل موزه هنر کیمبل ۳۰ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

موزه در آثار ریچارد میر ۳۰ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

پاورپوینت گزارش بازدید از موزه المپیک لوزان ۳۴ اسلاید

آنالیز موزه بریتیش بریتانیا ۱۸ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

بررسی موزه چهل ستون ۱۸ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

دانلود پاورپوینت موزه داری ۸۴ اسلاید

0