موزه چیست و تعریف موزه ۳۵ صفحه فایل ورد قایل ویرایش

۳.۵۰۰ تومان

مطالعات موزه (عرضه بندی و برنامه فیزیکی) ۲۸ اسلاید

۳.۰۰۰ تومان

عرصه بندی فضاهای موزه ۳۰ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

۴.۰۰۰ تومان

ضوابط و استانداردهای طراحی موزه ۴۲ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

۵.۰۰۰ تومان

مفاهیم و تعاریف و دیاگرام موزه ۱۶ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

۲.۵۰۰ تومان

موزه ملی هنر اوساکا ژاپن ۸ اسلاید (طراحی معماری ۳)

۲.۰۰۰ تومان

پاورپوینت تحلیل موزه هنر کیمبل ۳۰ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

۳.۰۰۰ تومان

موزه در آثار ریچارد میر ۳۰ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

۳.۰۰۰ تومان

پاورپوینت گزارش بازدید از موزه المپیک لوزان ۳۴ اسلاید

۲.۰۰۰ تومان

آنالیز موزه بریتیش بریتانیا ۱۸ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

۳.۵۰۰ تومان

بررسی موزه چهل ستون ۱۸ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

۲.۵۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت موزه داری ۸۴ اسلاید

۵.۰۰۰ تومان
0