مقایسه کتابخانه های عمومی کشورهای دیگر با کتابخانه های عمومی ایران

مطالعات عمرانی کتابخانه های عمومی کشور ۶۶ صفحه فایل pdf

مطالعات طراحی داخلی فضای کتابخانه ۱۷ اسلاید

ضوابط و معیارهای طراحی کتابخانه ۴۴ اسلاید (طراحی معماری ۳)

بررسی کتابخانه مرکزی پکن ۳۵ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

معرفی کتابخانه ملی فرانسه ۲۷ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

تجزیه و تحلیل کتابخانه دانشگاه آزاد برلین ۲۱ اسلاید

بررسی کتابخانه اسکندریه مصر ۳۷ اسلاید (طراحی معماری ۳)

طراحی فضای کتابخانه و سالن مطالعه ۴۴ صفحه فایل word

تاریخچه کتابخانه های عمومی در ایران ۳۸ صفحه فایل ورد

0