پاورپوینت مطالعات بخش جراحی در بیمارستان ۸۹ اسلاید

۵.۰۰۰ تومان

مساحت مورد نیاز فضاهای بیمارستانی ۱۵ صفحه فایل ورد

۳.۰۰۰ تومان

اصول و مبانی طراحی بیمارستان ۵۵ صفحه فایل ورد

۴.۰۰۰ تومان

پاورپوینت مطالعات بخش بستری در بیمارستان ۷۷ اسلاید

۵.۰۰۰ تومان

پاورپوینت مطالعات بخش رادیولوژی – آزمایشگاه – سی تی اسکن در بیمارستان

۴.۰۰۰ تومان

پاورپوینت بررسی عملکرد (بخش پرتوشناسی و بخش آزمایشگاه بالینی)

۵.۰۰۰ تومان

پاورپوینت مطالعات بخش اورژانس در بیمارستان ها ۳۲ اسلاید

۳.۵۰۰ تومان

پاورپوینت مطالعات بخش درمانگاه در بیمارستان ها ۴۷ اسلاید

۴.۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت مطالعات طراحی بیمارستانها ۸۹ اسلاید

۵.۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت مطالعات معماری کلینیک ۴۲ اسلاید

۴.۰۰۰ تومان

پاورپوینت مطالعات معماری کلینیک و بیمارستان ۷۶ اسلاید

۵.۰۰۰ تومان

پاورپوینت تحلیل بیمارستان تهران کلینیک ۲۴ اسلاید

۳.۰۰۰ تومان
0