پاورپوینت مطالعات بخش جراحی در بیمارستان ۸۹ اسلاید

مساحت مورد نیاز فضاهای بیمارستانی ۱۵ صفحه فایل ورد

اصول و مبانی طراحی بیمارستان ۵۵ صفحه فایل ورد

پاورپوینت مطالعات بخش بستری در بیمارستان ۷۷ اسلاید

پاورپوینت مطالعات بخش رادیولوژی – آزمایشگاه – سی تی اسکن در بیمارستان

پاورپوینت بررسی عملکرد (بخش پرتوشناسی و بخش آزمایشگاه بالینی)

پاورپوینت مطالعات بخش اورژانس در بیمارستان ها ۳۲ اسلاید

پاورپوینت مطالعات بخش درمانگاه در بیمارستان ها ۴۷ اسلاید

دانلود پاورپوینت مطالعات طراحی بیمارستانها ۸۹ اسلاید

دانلود پاورپوینت مطالعات معماری کلینیک ۴۲ اسلاید

پاورپوینت مطالعات معماری کلینیک و بیمارستان ۷۶ اسلاید

پاورپوینت تحلیل بیمارستان تهران کلینیک ۲۴ اسلاید

0