دانلود پاورپوینت تحلیل مرکز اجتماعات بین المللی توکیو ۲۲ اسلاید

پاورپوینت نقد و تحلیل مرکز فرهنگی ژان ماریو تیجیبائو ۳۰ اسلاید

پاورپوینت تحلیل مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج ۴۸ اسلاید

پروژه نقد بنای فرهنگی ( کتاب خانه کن خینستار ) ۵۶ اسلاید

پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای تربت جام ۴۷ اسلاید

پاورپوینت مجتمع فرهنگی (شناخت، معرفی وآنالیز چند مورد) ۱۱۹ اسلاید

پاورپوینت تحلیل فرهنگسرا خاوران (جوان) ۲۳ اسلاید

پاورپوینت تحلیل بنای فرهنگسرای فرشچیان ۵۲ اسلاید

دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی فرهنگسرا ۴۱ اسلاید

دانلود استانداردهای طراحی فرهنگسرا ۲۹ صفحه فایل ورد

دانلود پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای نیاوران ۱۵ اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسی فرهنگسرای نگارستان ۱۶ اسلاید

0