دانلود پاورپوینت تحلیل مرکز اجتماعات بین المللی توکیو ۲۲ اسلاید

۲.۵۰۰ تومان

پاورپوینت نقد و تحلیل مرکز فرهنگی ژان ماریو تیجیبائو ۳۰ اسلاید

۳.۰۰۰ تومان

پاورپوینت تحلیل مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج ۴۸ اسلاید

۳.۵۰۰ تومان

پروژه نقد بنای فرهنگی ( کتاب خانه کن خینستار ) ۵۶ اسلاید

۵.۰۰۰ تومان

پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای تربت جام ۴۷ اسلاید

۴.۰۰۰ تومان

پاورپوینت مجتمع فرهنگی (شناخت، معرفی وآنالیز چند مورد) ۱۱۹ اسلاید

۵.۰۰۰ تومان

پاورپوینت تحلیل فرهنگسرا خاوران (جوان) ۲۳ اسلاید

۳.۰۰۰ تومان

پاورپوینت تحلیل بنای فرهنگسرای فرشچیان ۵۲ اسلاید

۵.۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی فرهنگسرا ۴۱ اسلاید

۳.۵۰۰ تومان

دانلود استانداردهای طراحی فرهنگسرا ۲۹ صفحه فایل ورد

۲.۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای نیاوران ۱۵ اسلاید

۲.۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت بررسی فرهنگسرای نگارستان ۱۶ اسلاید

۲.۰۰۰ تومان
0