تحلیل مسجد جامع قابوس در عمان ۶۷ اسلاید به صورت کامل

۵.۰۰۰ تومان

مطالعات ضوابط خانه سالمندان ۴۱ اسلاید

۵.۰۰۰ تومان

مقایسه کتابخانه های عمومی کشورهای دیگر با کتابخانه های عمومی ایران

۲.۵۰۰ تومان

مطالعات عمرانی کتابخانه های عمومی کشور ۶۶ صفحه فایل pdf

۴.۰۰۰ تومان

مطالعات طراحی داخلی فضای کتابخانه ۱۷ اسلاید

۲.۵۰۰ تومان

ضوابط و معیارهای طراحی کتابخانه ۴۴ اسلاید (طراحی معماری ۳)

۳.۵۰۰ تومان

بررسی کتابخانه مرکزی پکن ۳۵ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

۳.۵۰۰ تومان

معرفی کتابخانه ملی فرانسه ۲۷ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

۳.۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل کتابخانه دانشگاه آزاد برلین ۲۱ اسلاید

۲.۵۰۰ تومان

بررسی کتابخانه اسکندریه مصر ۳۷ اسلاید (طراحی معماری ۳)

۳.۵۰۰ تومان

طراحی فضای کتابخانه و سالن مطالعه ۴۴ صفحه فایل word

۳.۵۰۰ تومان

تاریخچه کتابخانه های عمومی در ایران ۳۸ صفحه فایل ورد

۳.۰۰۰ تومان
0