مسجد عبدالله بیگ سنندج ۱۷۶ اسلاید (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

۱۵.۰۰۰ تومان

مجموعه باقری گرگان ۵۵ اسلاید (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

۴.۰۰۰ تومان

کاروانسرای بابا قدرت ۳۴ اسلاید (پروژه درس تعمیر ونگهداری ساختمان)

۳.۵۰۰ تومان

مرمت خانه مجتهدی سنندج ۱۶۳ اسلاید (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

۱۰.۰۰۰ تومان

منزل آقای جوان صبور در مشهد ۱۰۲ اسلاید (پروژه تعمیر و نگهداری ساختمان)

۸.۰۰۰ تومان

حمام تاریخی دردشت ۹۲ اسلاید (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

۵.۰۰۰ تومان

خانه پیشه وران – تعمیر و نگهداری ۸۷ اسلاید (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

۵.۰۰۰ تومان

مرمت حسینیه رحیمیان ۸۵ اسلاید (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)

۵.۰۰۰ تومان

خانه ی سبزواری ها – مشهد ۶۳ اسلاید (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

۵.۰۰۰ تومان

مرمت مسجد فرح آباد ساری ۲۳۰ صفحه فایل ورد + نقشه های اتوکدی

۱۰.۰۰۰ تومان

بررسی خانه امیر لطیفی – گرگان ۵۹ اسلاید (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

۵.۰۰۰ تومان

مرمت خانه ضرابی همدان ۸۱ اسلاید (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

۵.۰۰۰ تومان
0