مسجد عبدالله بیگ سنندج ۱۷۶ اسلاید (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

مجموعه باقری گرگان ۵۵ اسلاید (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

کاروانسرای بابا قدرت ۳۴ اسلاید (پروژه درس تعمیر ونگهداری ساختمان)

مرمت خانه مجتهدی سنندج ۱۶۳ اسلاید (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

منزل آقای جوان صبور در مشهد ۱۰۲ اسلاید (پروژه تعمیر و نگهداری ساختمان)

حمام تاریخی دردشت ۹۲ اسلاید (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

خانه پیشه وران – تعمیر و نگهداری ۸۷ اسلاید (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

مرمت حسینیه رحیمیان ۸۵ اسلاید (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)

خانه ی سبزواری ها – مشهد ۶۳ اسلاید (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

مرمت مسجد فرح آباد ساری ۲۳۰ صفحه فایل ورد + نقشه های اتوکدی

بررسی خانه امیر لطیفی – گرگان ۵۹ اسلاید (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

مرمت خانه ضرابی همدان ۸۱ اسلاید (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

0