نکات مهم کتاب باغهای ایران – نعیما ۲۵ صفحه فایل PDF

۲.۰۰۰ تومان

معماری کاخ هشت بهشت اصفهان ۳۸ اسلاید

۳.۰۰۰ تومان

کتاب طراحی باغ و پارک ۳۰۶ صفحه فایل pdf

۳.۰۰۰ تومان

تحلیل کوشک هشت بهشت در باغ ایرانی ۲۴ اسلاید

۲.۵۰۰ تومان

بررسی پوشش گیاهی در منظر ساختمان های بلند مرتبه ۳۵ اسلاید

۳.۵۰۰ تومان

باغ های کهن ۴۴ اسلاید (باغ های بین النهرین-هند-مصری-خاور دور )

۳.۵۰۰ تومان

۱۵ شهر سبز جهان (۱۵ Green Cities) کامل ۱۷ اسلاید

۲.۵۰۰ تومان

ماشینکاری نوری – شیمیایی ۲۵ اسلاید (کارشناسی مکانیک ساخت وتولید)

۲.۰۰۰ تومان

فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان ۲۶۰ اسلاید

۳.۰۰۰ تومان

جوش مقاومتی و کاربردهای آن در صنعت ۵۴ اسلاید

۳.۰۰۰ تومان

برشکاری و آماده سازی لبه ای ۵۱ اسلاید

۲.۵۰۰ تومان

انواع گازهای محافظ و کاربرد آنها در جوشکاری ۲۶ اسلاید

۲.۰۰۰ تومان
0