دانلود مطالعات مجتمع مسکونی ۱۷۵ صفحه فایل ورد قابل ویرایش


در حال بارگذاری
۱۳ تیر ۱۳۹۶
فایل ورد قابل ویرایش
5.7 MB
175 صفحه
۵.۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مطالعات مجتمع مسکونی ۱۷۵ صفحه فایل ورد قابل ویرایش

 

چکیده:

در این پژوهش در ابتدا به بحث خالص در مورد مسکن، تعریف آن، اهمیت و موضوع آن از زندگی بشری پرداخته می‌شود. سپس به مورد خاص مسکن در ایران پرداخته می‌شود و قبل آن موضوع مسکن حداقل بعنوان ریز مسئله مقوله مسکن که هدف این پژوهش می‌باشد شکافته می‌شود و تا علت حراج و خصوصیات آن تحلیل شود تا در آخر به شاخصهایی عینی از این نوع مسکن برای استفاده در طرح پیدا می‌کنیم. در ضمن به جهت اهمیت موضوع دیوانی اداری در شکل‌گیری پروژه‌های مسکن شهری تحقیقی نسبتاً مناسب در این زمینه داشته‌ایم. در ذیل به صورت نسبتاً تفضیلی‌ ترتیب مطالب آورده شده در این رساله ارائه می‌گردد و در آخر این بخش مانند هر بخش دیگری به نتیجه‌گیری پیرامون همان بخش در آخر آن می‌پردازیم و پیشنهاداتی در بنای اعمال ویژگی‌های معماری ایرانی در فضاهای شهری ترتیب می‌دهیم.

شناخت خصوصیات فضای باز مسکونی، بررسی تیپولوژی ساختمانهای مسکونی و سیر تحول تاریخی آن آسیب‌شناسی اجتماعی مجتمع‌های مسکونی، تحقیق برای رسیدن به مدلهای روانی مورد لزوم در واحد مسکونی و تأمین آن و همچنین تأمین نیازهای معینی و تحریف شده‌ی آسایشی است در قسمتی دیگر سعی شده است با در نظرگیری مسائل اجتماعی ردپای خاص از دید جامعه‌شناسی به مسئله داشته باشیم و بعد از شناخت لایه‌های اجتماعی در ایران و خصوصیات و مقتضیات هر یک به کشف تأثیرات این خصوصیات در کالبد معماری- شهرسازی ظهور یافته و موجود و همچنین کالبد بهینه شایسته‌ی قشربندی‌های مختلف بپردازیم در رویکردهای دیگر به مسکن حداقل و کشف ضرورت اقتصادی آن به تحلیل قیمت زمین- مسکن و مقدار صرفه‌ی ناشی از این نوع خاص مسکن پرداخته‌‌ایم و با توجه به بازار مسکن ایران و شرایط حاکم بر آن اقدام به تحلیل روابط بین این شرایط و مسکن حداقل نموده‌ایم.

 

مقدمه:

امروزه پروژه‌های مسکونی(حتی در شهرهای دنیای امروز که دارای کاربردهای عمومی بیشتری هستند) بیشتر از نیمی از ساخت‌و‌سازهای شهری را عامل می‌شوند خصوصاً هر پروژه‌ی شهری جدید ساخت (مثابه فضایی که برای زندگی افراد در محلی بایر، دایر می‌شود) در ابتدا با پروژه‌های مسکونی که فلسفه وجودی هر کاربری عمومی دیگری نیز هستند شروع می‌شود. فضای مسکونی به عنوان فضای بیشتر درگیر با انسان(در مقابل فضاهای اداری، خدماتی، آموزشی، تفریحی و… که معمولاً در ساعات محدودی دایر و مورد استفاده هستند) به خودی خود و ذاتاً ارزش تدفیق و تحقیق مضاعفی دارد.

فارغ از ارزش فضای مسکونی که در بالا به عنوان خاصیتی برآمده از کیفیت این فضا عنوان شد یک اصل مهندسی اولیه‌ای برای این نظر است که محصول سری ساخت به همان میزان که بر تعداد سری ساخت افزوده می‌شود از پتانسیل بیشتری برای تدفیق و تحقیق در مورد پیرامون ابعاد مختلف آن برخوردار می‌شود. تمام تبیین و تدلیل‌های بالایی در واقع سعی بر این دارد تا اولاً توجیه‌کننده بحث دوباره‌ی این پروژه‌های مسکونی باشد و همین که می‌خواهد حاصل جسارتی برای دانشجوی بعدی برای تحقیق چند باره بر روی مبحث مهم و کالبدی باشد.

بار مباحثی که در این پروژه مطرح می‌شود از دو جنبه‌ی تأسیسی نسبت به تحقیق‌های معمول در این ساحت برخوردارند. اول آنکه دانشجو موضوع مسکن حداقل ضرورت امروزی آن، شاخصها و خصوصیات آن و سرانجام طراحی یک پروژه و مدل واقعی را مورد مطالعه، تحلیل و تسهیل قرار داده است که شاید بتواند هم به توصیه‌های پایه‌ای در مورد این نوع مسکن بپردازد و همین این که پروژه‌ای را بر اساس این یافته‌ها تعریف و طراحی کند تا در ضمن به ارائه الگویی کالبدی از مسکن حداقل(به بیان بهتر مجتمع‌های زیستی با محوریت مسکن حداقل) نیز پرداخته باشد. جنبه دیگر مختص این پروژه گریزی می‌باشد که به سیستم دیوانی اداری، مرتبط با امر مسکن زده شده است. تا باز‌خوانی باشد بر مبحثی که به عنوان نرم‌افزار محرکه و جهت‌دهنده‌های پروژه‌های مسکونی مطرح است و در ضمن سعی در تشخیص، تبیین و تحلیل این مشکلات دارد گرچه با توجه به تهدید حجمی مرتب بر این تحقیق نمی‌توانستیم بطور آنی بر این مبحث بپردازیم ولی با توجه به پیوستگی ذاتی این مبحث با موضوع مسکن سعی شد تحقیقات لازم نیز در این باب صورت گیرد.و البته بنا‌بر قاعده اولی پروژه معماری دارای یک جنبه از تحقیقات عمومی مانند شناخت اقلیمی محل پروژه توصیه‌هایی کالبدی در رابطه با اقلیم پروژه، ضرورتهای فیزیکی، استانداردها، برهان شکل‌گیری کالبدی پروژه شناسایی و تحلیل پروژه‌های مشابه بحث پیرامون مسائل اجتماعی فرهنگی(که ضرورت هر پروژه معماری است) و….. است تا جریانی جامع و مانع با محوریت هدف معروف را شکل داده باشیم آنچه در این پروژه مورد اهتمام واقع می‌شود شامل تجزیه، تحلیل و تعریف ابعاد نظری و عملی مجتمع‌های زیستی و شناخت ارتباط بین این دو مباحث(نظری و عملی) در جهت خلق مجتمع‌های مسکونی پاسخده (پاسخده به معنای عام) که به صورت طرح معماری در تحت شرایط تعریف شده جلوه خواهد کرد، می‌باشد. که هدف آن تدفیق پیرامون مجتمع‌های مسکونی با درجه شمول مسائل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سیر تحول تاریخی و تیپولوژیک  آنها درایلام و محدوده سیاسی ایران (بالاخص کلان‌شهرها) و بازشناسی رابطه ارگانهای متوالی و تأثیر‌گذار در امر مسکن باشد. وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری، نظام مهندسی و ….. در شکل‌دهی و سوق‌دهی فضایی اصولی و ضابطه‌مند در جهت تنظیم و کنترل بازار تولید مسکن و همچنین بازشناخت رابطه مسکن به مثابه بارزترین نمود فضاهای معماری- که بیش از نیمی از فضاهای شهری را به خود اختصاص می‌دهد با مسائل شهری است.

آنچه ما را بر آن داشت که به موضوع مسکن به عنوان پایان‌نامه بپردازیم نبود الگوهای کالبدی از مجتمع‌های مسکونی که به صورت عملی و رابطه‌مهندسیاز شرایط مسئله (مجتمع مسکونی) بوده و با حفاظت جامعیت در طرح سؤال اقدام به تجویز کالبدهای بهینه و مطابق با مسئله- مجموعه‌ای از مسائل اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، اقلیمی روایتهای ساخت و …. نمایید و تلاشی در جهت ایجاد فضای انسانی در پروژه‌های با محوریت انسان(مجتمع‌های زیستی) که به عنوان مرجع طراحی یا التزام‌کننده برای طراحی‌های نو در جهت ممانعت از تولید مجتمع‌های زیستی نابسامان و بی‌هویت که چهره شهری را به عنوان یک منظر شهری خود (city space) در شهر ایلام و سایر شهرهای ایران را زیر سؤال برده است. که در ادامه سعی می‌شود با درک صحیح از مجتمع‌های زیستی و رابطه‌مندی آن با فضای شهری و تدفیق در مسائل نظری این حیطه به الگوهای عملی در جهت مسکن پاسخده و بهینه دست یابیم. آنچه در این پروژه به عنوان مفهوم و مفروظ مطرح است این است که در بیشتر مجتمع‌های مسکونی موجود، مسائل بنیادی واحدهای مسکونی در جهت تولید مسکن پاسخده رعایت نمی‌شود و امکان‌بندی تولید مسکن مطلوب، رابطه مستقیم با شناخت درست متغیرهای شکل‌دهنده طرح مجموعه و استراتژی‌های منطقی در جهت بکار بستن این فاکتورها دارد. استراتژی روش پایه در این پروژه بصورت گزینه‌های چندی قابل ترتیب می‌باشد.

تدفیق در نمونه های موردی مجتمع های مسکونی ایلام و کلان شهرهای دیگر و تجزیه و تحلیل نمونه های تاریخی در ایران تا زمان حال برای شناسایی اصول حاکم بر آنها و استفاده از مجلات، کتابها، نشریه‌ها و … برای استخراج مفاهیم نظری پروژه و استنتاج از آنها در مسیر دستیابی به یک مبانی نظری دقیق و در رضایت طراحی مجتمع زیستی مفروض.

_ ارائه فرضیاتمختلف در رابطه با مسکن مطلوب و آزمایش آن به مثابه مدلهای مجازی با واقعیت های فضای واقع.

_ در بخش عملی در واقع به شناخت مفاهیم اساسی مجتمع های زیستی مانند مسائل شهری، تکنولوژی ساخت، عملکردهای لازم، شرایط بافت، نیازهای رفتاری و… و رابطه کالبدی بین آنها خواهیم پرداخت.

 

فصل اول : معرفی پروژه

 

روش تحقیق:

تدوین داده ها، تبین مدلهای موجود، گردآوری توصیه های فنی و عملی، تحلیل و استنتاج مدلهای عینی

 

جمع آوری اطلاعات:

تنظیم اطلاعاتی درباره ی تبین اهمیت موضوع آئین نامه های مربوط و استانداردها، نحوه ی دستیابی به هدف و تعیین آن در مدل کالبدی.

 

مشاهدات میدانی:

– تهیه اسناد مصور از منطقه

– انطباق نقشه‌ها با سایت موجود

مشاهده کیفیت معمارانه و شهرسازانه ی وضع موجود در سایت و مناطق در ارتباط با آن

اسناد مکتوب با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اینترنتی، و اسناد مصور تاریخی

 

فرآیند تحقیق:

بررسی ابعاد مختلف درونی و برونی تحقیق، شناخت پارامترهای حداقلی و تکمیلی در ترکیب موضوع، آسیب شناسی و تحلیل توافق نمونه های موجود، تنظیم و ترتیب هدف کیفی، استخراج کدهای مشخص و در خاتمه ارائه پروژه های عینی بر اساس یافته های این تحقیق.

 

نتیجه گیری:

طراحی کالبد بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل و ترکیب موضوع

 

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده نمایید و از ارایه مستقیم این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی ، خودداری فرمایید.

  راهنمای خرید:
  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • لینک دانلود امکان 10 بار دانلود در 48 ساعت آینده را دارد، لذا باید طی 48 ساعت آینده نسبت به دریافت کامل فایل اقدام نمایید. پس از اتمام بازه 48 ساعتی، فایل فوق به صورت خودکار از روی سرور پاک شده و دریافت شده تلقی می شود.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.