دانلود مطالعات طراحی هتل ٣ ستاره در شهر مشهد ۱۵۰ ص فایل ورد


در حال بارگذاری
۱۲ خرداد ۱۳۹۶
فایل ورد
9.9 MB
150 صفحه
۸.۰۰۰ تومان
خرید

دانلودپایان نامه رشته معماری با موضوع  طراحی هتل ٣ ستاره در شهر مشهد ۱۵۰ صفحه فایل ورد

 

فهرست مطالب :

بــیان موضــوع پـــروژه

۱-۱- عنوان پروژه

۲-۱- ضرورتهای پروژه(بیان مساله)

١-٣- اهداف پروژه

١-۴- منابع و مآخذ

۲ـ مطــالعات پــایه

۲-١- شناخت موضوع

۲-۱-۱- جهانگردی

۲-۱-۱-۱- برخی تعاریف اولیه

۲-۱-۱-۲- جهانگردرا بهتر بشناسیم

۲-۱-۱-۳-حرکت های جهانگردی

۲-۱-۱-۴-نگاه کشور میزبان یا منطقه به جهانگرد

۲-۱-۱-۵-نگاه جامعه میزبان به جهانگرد

۲-۱-۱-۶- نگاه تجار به جهانگرد

۲-۱-۱-۷-ارزش هاواثرات جهانگردی

۲-۱-۱-۸-جهانگردی به عنوان یک صنعت

۲-۱-۱-۹- اهداف جهانگردی

۲-۱-۱-۱۰- اجزاء ترکیب کننده جهانگردی

۲-۱-۱-۱۱- برنامه ریزی جهانگردی

۲-۱-۱-۱۲- مشکلات اجتماعی توسعه جهانگردی در ایران

۲-۱-۱-۱۳- مشکلات اقتصادی جهانگردی در ایران

۲-۱-۱-۱۴- بررسی مسائل و مشکلات خدماتی و اجرایی جهانگردی در ایران

۲-۱-۲-  اسکان واقامت

۲-۱-۲-۱- معانی و ریشه واژه هتل

۲-۱-۲-۱- ۱-هتل داری

۲-۱-۲-۲- تاریخچه هتل

۲-۱-۲-۲-۱- سیر تحول هتل در اروپا

۲-۱-۲-۲-۲- تاریخچه پذیرایی وهتل داری در ایران

۲-۱-۲-۲-۳- تاریخچه هتل در ایران معاصر

۲-۱-۲-۳- انواع مکان های اقامت

۲-۱-۲-۴- تئوری های پایه در طراحی هتل

۲ -۱-۲-۵- اقتصاد هتل

۲-۱-۲-۶- درجه بندی و نرخ گذاری در هتل ها

۲ -۱-۲-۷- دسته بندی هتل از نظر کیفیت و طرح

۲-۱-۲-۸- هتل آپارتمان

۲-۱-۲-۹- دسته بندی هتل آپارتمان از نظر کیفیت و طرح

۲-۱-۲-۱۰- ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمانهای کشور

۲-۱-۲-۱۱- اجزا و عناصر هتل به طور عام

۲-۱-۲-۱۱-۱- طبقات اتاق‌های خواب

۲-۱-۲-۱۱-۱-۱- ضوابط عام در طراحی و طبقه‌بندی اتاق‌های خواب

۲-۱-۲-۱۱-۱-۲- اشکال مختلف سازماندهی پلان اتاق‌های خواب

۲-۱-۲-۱۱-۱-۳- شکل وفرم معماری اتاق‌های خواب

۲-۱-۲-۱۱-۱-۴- مبلمان

۲-۱-۲-۱۱-۱-۵- ابعاد و اندازه‌ها

۲-۱-۲-۱۱-۱-۶- پلان‌های مختلف اتاق خواب

۲-۱-۲-۱۱-۱-۷- سوئیت‌‌ها

۲-۱-۲-۱۱-۲- فضاهای عمومی

۲-۱-۲-۱۱-۲-۱- چیدمان فضاهای عمومی

۲-۱-۲-۱۱-۲-۲- درب‌های ورودی و دسترسی از خارج به هتل

۲-۱-۲-۱۱-۲-۳- لابی

۲-۱-۲-۱۱-۲-۴- فضاهای عرضه غذا و نوشیدنی

۲-۱-۲-۱۱-۳- فضاهای ورزشی

۲-۱-۲-۱۱-۳-۱- استخر شنا

۲-۱-۲-۱۱-۳-۲- کلوپ بدنسازی ـ ورزشی

۲-۱-۲-۱۱-۴- پارکینگ

۲-۱-۲-۱۱-۵- دفاتر اداری

۲-۱-۲-۱۱-۵-۱- پیشخوان و دفتر لابی

۲-۱-۲-۱۱-۵-۲- دفتر حسابداری

۲-۱-۲-۱۱-۵-۳- دفتر مدیر اجرائی

۲-۱-۲-۱۱-۵-۴- دفاتر فروش و تدارکات

۲-۱-۲-۱۱-۶- فضاهای خدماتی پشتیبانی (دور از دید)

۲-۱-۲-۱۱-۶-۱- فضاهای آماده سازی غذا و انبار آذوقه

۲-۱-۲-۱۱-۶-۲- نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان

۲-۱-۲-۱۱-۶-۳- رختشویخانه و خانه‌داری

۲-۱-۲-۱۱-۶-۴- بخش مهندسی و تاسیسات مکانیکی

۲-۲- مطالعات زمینه

۲-۲-۱- خراسان

۲-۲-۱-۱- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان خراسان

۲-۲-۱- ۲- جغرافیای طبیعی واقلیم استان

۲-۲-۱-۳-  جغرافیای تاریخی استان خراسان

۲-۲-۱-۴-  وضعیت اجتماعی واقتصادی استان خراسان

۲-۲-۲- بررسی وضعیت وامکانات گردشگری خراسان

۲-۲-۲-۱- هتل های استان

۲-۲-۲-۲-هتل آپارتمانهای استان

۲-۲-۲-۳- مهمان پذیرهای استان

۲-۲-۳- مشهد

۲-۲-۳-۱- نحوه شکل گیری شهر مشهد

۲-۲-۳-۱-۱- چگونگی پیدایش شهر مشهد

۲-۲-۳-۱-۲- سلسله مراتب تاریخی رشد شهر مشهد

۲-۲-۳-۲- خصوصیات شاخص شهر مشهد

۲-۲-۳-۲-۱- اهمیت مشهد به لحاظ ملی و مذهبی

۲-۲-۳-۲-۲- اهمیت بین المللی مشهد

۲-۲-۳-۳- مطالعات و بررسی جمعیتی و اقتصادی

۲-۲-۳-۳-۱- تعداد جمعیت ومیزان رشد آن

۲-۲-۳-۳-۲- توسعه  کالبدی  شهر و آثار جمعیتی آن

۲-۲-۳-۳-۳- مطالعات اقتصادی جمعیت ساکن

۲-۲-۳-۴- مطالعات و بررسی جمعیتی زائران

۲-۲-۳-۴-۱- تعداد زائرین و مسافران

۲-۲-۳-۴-۲- ترکیب شغلی زائران و مسافران

۲-۲-۳-۴-۳- وسیله مسافرت زائران و مسافران

۲-۲-۳-۴-۴- هدف از مسافرت زائران و مسافران

۲-۲-۳-۴-۵- شرایط،امکانات مورد نیاز و توانایی های مسافر در شهر مشهد

۲-۲-۳- ۴-۵-۱- خصوصیات مسافر

۲-۲-۳-۴-۵-۱- علت سفر

۲-۲-۳-۴-۵-۳- بودجه سفر

۲-۲-۳-۴-۵-۴- طریقه آشنایی با هتل

۲-۲-۳-۴-۵-۵- موقعیت و محل قرارگیری هتل

۲-۲-۳-۴-۵-۶- امکانات مورد نیاز در اتاق

۲-۲-۳-۴-۵-۷- امکانات و فضا های عمومی مورد توجه و استفاده مسافر

۲-۲-۳-۴-۵-۸- امکانات و خدمات جنبی مورد استفاده مسافر

۲-۲-۳-۴-۵-۹- تمایل مسافر و نحوه پاسخگویی به نیاز های خوراکی و غذایی خود

۲-۲-۳-۴-۵-۱۰- متوسط اقامت مسافر

۲-۲-۳- ۵- مطالعه و بررسی فضاهای اقامتی شهر مشهد

۲-۲-۳-۵-۱- واحدهای اقامتی مجاز (دارای پروانه)

۲-۲-۳-۵-۲- واحدهای اقامتی غیر مجاز  (فاقد پروانه)

۲-۲-۳-۶- بررسی شرایط اقلیمی شهر مشهد

۲-۲-۳-۶-۱- تابش خورشید و تاثیرات آن بر درجه حرارت

۲-۲-۳-۶-۲- دما، رطوبت و هوا

 ۳- مطالعات تطبیقی

۳-۱- بررسی دو نمونه هتل در ایران

۳-۱-۱- هتل هما ۱

۳-۱-۲- هتل بین المللی خرم آباد

۳-۲- بررسی دو نمونه هتل در جهان

۳-۲-۱- هتل متروپولیتن لندن

۳-۲-۲- هتل مارتینسپارک

 ۴- اهمیت تاسیسات در ساختمان های بلند

۴-۱- سیستم های حرارتی و برودتی

۴-۲- گرمایش متمرکز

 ۵- سازه

۵-۱- بارگذاری

۵-۲- محدودیت سختی و جابجایی

۵-۳- سازه های متداول برای ساختمان های بلند

 ۶- مطالعات تکمیلی

 ۷- تجزیه و تحلیل در طراحی و ارائه اصول و روند طراحی و آلبوم مدارک

۷-۱- معرفی سایت پروژه

۷-۲- آنالیز سایت

 

 

۱ـ بــیان موضــوع پـــروژه

۱-۱- عنوان پروژه

طراحی هتل ٣ ستاره در شهر مشهد

 

۲-۱- ضرورتهای پروژه (بیان مساله)

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهان و همچنین ارتقاء سطح خواسته های عموم نیاز به  ارتقاء و پیشرفت و توسعه همه جانبه صنایع مختلف و ساخت و فراهم آوردن امکانات تازه، افزایش می یابد و جهت رفع این نیازهای روز افزون، به هر میزان که قادر باشیم، لازم است سطح دانش و معلومات خود را افزایش داده و توسعه دهیم تا در حد امکان بتوانیم مقداری از تنگناها و مشکلات و کمبود ها را در جوامع رفع نماییم. که در زمینه توسعه جوامع و صنایع مختلف بدون تردید توسعه صنعت توریستی و گردشگری اثرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیاری بر جوامع بشری داشته و زمینه لازم را برای رشد و توسعه همه جانبه کشورها فراهم مینماید. رونق سرمایه گذاری، رشد مشاغل و صنایع جدید، افزایش درآمد ارزی و به دنبال آن افزایش درآمد سرانه، تعادل و توزیع عادلانه درآمد و ثروت، کاهش بیکاری و.  .  . از جمله تاثیرات مستقیم توسعه این صنعت است.

امروزه می بینیم زمینه اقتصادی گردشگری نسبت به گذشته جریان متفاوتی یافته و بیش از پیش افزایش داشته است و هم اکنون صنعتی است اقتصادی که تابع هدف معینی هم است و بخشی از  جریان سرمایه ها، درآمدها و هزینه ها و سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده است. امروزه جغرافیای جهانگردی مکان های مذهبی به عنوان نیرومندترین قطب جذب گردشگران شناخته شده است.  وجود شهر مشهد نیز در استان خراسان رضوی به عنوان شهر زیارتی و کلان شهر مذهبی این استان از جایگاه ویژه ای به لحاظ دارا بودن امکانات و تسهیلات برخوردار است، و بر طبق آماری که فرمانداری مشهد اعلام نموده، همه ساله بالغ بر بیست میلیون نفر زائر از سراسر ایران و کشور های اسلامی برای زیارت مرقد مطهر حضرت رضا (ع) به این شهر مشرف می شوند تا با این حضور و ارتباط و دلبستگی خود را به ائمه اطهار نشان دهند.

بنابراین تلاش و کوشش در جهت نیل به توسعه همه جانبه در صنعت توریست این امکان را فراهم می آورد تا مسئولانه و به طور زیر بنایی این صنعت را قوت بخشیم.

از جمله ملزومات گوناگون صنعت گردشگری که نیاز به بحث و نقد و بررسی بسیار مفصلی دارد توجه ما معطوف به مسئله اسکان و اقامت در مقوله صنعت توریست می گردد، که باید به عنوان یکی از ارکان و اساسی ترین نیازها و زیر بنا های مهم در توسعه صنعت گردشگری مورد توجه قرار گیرد که لازمه بررسی و یافتـن نیاز های حجم توریست و دادن پاسخی مناسب به آن و ساخت مکان اقامتی مناسب با توریست ـ که در مشهد غالباً زائر محسوب می شود ـ مطرح می گردد.

 ١-٣- اهداف پروژه

      هدف از طراحی این پروژه ارائه فضای کم هزینه نیست، بلکه ارائه یک فضایی است که متناسب با کلیه نیازهای زائر باشد بدین معنی که از طرفی توجه ما معطوف به شرایط ساخت ساز مجتمع های اقامتی و محدوده مناسب برای زائر و توان و مدت اقامت او در مشهد ـ که شهری است زیارتی و متفاوت باسایر شهرها ـ به بهترین وجه ممکن و بالا بردن ضریب ماندگاری او، وازطرفی دیگر با توجه به تاثیر گردشگری بر رونق و معرفی برخی از جلوه های فرهنگی از جمله: آداب و رسوم، صنایع دستی و.  .  . وانتقال فرهنگ کهن و بازتاب شخصیت جمعی ملتی در طول تاریخ خودش، توجه ما به مسائل فرهنگی و اجتماعی شهر مشهد بوده، و تامین کننده بستری مناسب برای فرهنگ سازی زائر در روابط این تبادل فرهنگی، در مشهد باشیم.

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده نمایید و از ارایه مستقیم این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی ، خودداری فرمایید.

  راهنمای خرید:
  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • لینک دانلود امکان 10 بار دانلود در 48 ساعت آینده را دارد، لذا باید طی 48 ساعت آینده نسبت به دریافت کامل فایل اقدام نمایید. پس از اتمام بازه 48 ساعتی، فایل فوق به صورت خودکار از روی سرور پاک شده و دریافت شده تلقی می شود.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.