دانلود مطالعات طراحی مجموعه فرهنگی ۲۶۹ صفحه فایل ورد


در حال بارگذاری
۳۰ خرداد ۱۳۹۶
ورد قابل ویرایش
11.7 MB
269 صفحه
۸.۰۰۰ تومان
خرید

دانلود پایان نامه معماری با عنوان طراحی مجموعه فرهنگی ۲۶۹ صفحه فایل ورد

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه: ۱
 • روند انجام پروژه ۱
 • طرح مساله. ۱
 • روند تحقیق.. ۲
 • پیش فرض پژوهش… ۳
 • روش پژوهش… ۴
 • مطالعات کتابخانه ای: ۴
 • مطالعات آماری، نقشه ها و تصاویر: ۵
 • مطالعات میدانی: ۵
 • مصاحبه های تخصصی: ۶
 • پیشینه پژوهش… ۶

فصل اول :  مطالعات پایه  و شناخت موضوع

 • تعاریف و مفاهیم پایه. ۹
 • مقدمه. ۹
 • طرح مساله و اهمیت موضوع پژوهش… ۱۲
 • تمدن و فرهنگ… ۱۳
 • معانی “فرهنگی “و “ دائره المعارفی “ فرهنگ… ۱۴
 • تعریف فرهنگ    culture. 16
 • تعریف واژه “ فرهنگ “ درفرهنگ های فارسی.. ۱۷
 • تعریف فرهنگ نزدایرانیان. ۱۸
 • ۱- دکترعلی شریعتی.. ۱۸
 1. دکترمحمدعلی اسلامی ندوشن.. ۱۹
 2. دکترعبدالکریم سروش… ۱۹
 3. استادمحمدتقی جعفری.. ۱۹
 • تعریف مقوله هنر. ۲۰
 • تعریف هنر. ۲۰
 • عناصر موجود در یک اثر هنری.. ۲۱
 • کلیات هنر در مجموعه فرهنگی هنری.. ۲۲
 • طبقه بندی هنرها در مجموعه فرهنگی هنری.. ۲۵
 • پیوند هنرها در مجموعه فرهنگی هنری.. ۲۶
 • رابطه هنرها در مجموعه فرهنگی هنری.. ۲۷
 • تعریف مفهومی فرهنگ… ۲۹
 • تعریف لغوی  فرهنگ… ۳۱
 • تقسیم‌بندی تعاریف فرهنگ: ۳۲
 • ضرورت پرداختن به فرهنگ… ۳۴
 • ویژگیهای فرهنگ : ۳۵
 • پیشینه مراکز فرهنگی.. ۳۷
 • لزوم ایجاد مراکز فرهنگی.. ۴۰
 • خود آگاهی فرهنگی.. ۴۰
 • زمینه های فرهنگی که دخالت در آنها امکان دارد. ۴۲
 • آگاهی یافتن به محیط زیست از راه آموزش زیبایی شناسی.. ۴۲
 • شرکت در ایجاد محیط زیست فرهنگی.. ۴۳
 • شکلهای جدید فرهنگی.. ۴۳
 • مفاهیم سیاست فرهنگی در ایران. ۴۴
 • گسترش فرهنگ… ۴۷
 • استفاده از اوقات فراغت در جهت کسب فرهنگ… ۴۸
 • فراغت.. ۵۰
 • اوقات فراغت.. ۵۰
 • طبقه بندی اوقات فراغت.. ۵۱
 • کار کردهای اوقات فراغت.. ۵۱
 • الف- تامین استراحت.. ۵۲
 • برخی آثار و نتایج اوقات فراغت.. ۵۲
 • عوامل موثر در برنامه ریزی فراغت.. ۵۵
 • نکات مورد توجه در ایجاد فضای فراغتی.. ۵۶
 • فراغت، گردشگری و فرهنگ… ۵۷
 • نمونه های گوناگون وقت گذرانی.. ۵۸
 • نظاره و تماشا ۵۹
 • فعالیت های صحنه ای.. ۶۱
 • ۱۲- ضرورت مجموعه های فرهنگی.. ۶۲
 • – تقسیم بندی فضاهای فرهنگی شهر. ۶۳
 • تقسیم بندی خانه های فرهنگ و هنر. ۶۶

فصل دوم : بررسی مبانی نظری ماهیت مجموعه فرهنگی هنری

 • حوزه های فعالیت مجموعه. ۶۹
 • الف- آموزشی   ب- فرهنگی   ج- اداری   د- خدماتی.. ۶۹
 • بخش آموزشی.. ۶۹
 • کانون هنرهای تجسمی.. ۷۰
 • اهداف کانون هنرهای تجسمی.. ۷۰
 • کانون صنایع دستی در خانه فرهنگ… ۷۱
 • اهداف کانون صنایع دستی در خانه فرهنگ… ۷۲
 • کانون موسیقی در خانه فرهنگ… ۷۳
 • اهداف کانون موسیقی در خانه فرهنگ… ۷۳
 • کانون نمایش در خانه فرهنگ… ۷۴
 • بخش فرهنگی در خانه فرهنگ… ۷۸
 • بخش اداری در خانه فرهنگ… ۷۸
 • بخش خدماتی در خانه فرهنگ… ۷۸
 • طبقه بندی عام فضاهای اصلی و فرعی در خانه فرهنگ… ۷۸
 • فضاهای آموزشی.. ۷۹
 • فضاهای کمک آموزشی ( وابسته آموزشی) ۷۹
 • فضاهای اداری، رفاهی و خدماتی.. ۷۹

فصل سوم : بررسی تطبیقی

 • نمونه های موردی.. ۸۰
 • مجتمع فرهنگی فجر سنندج. ۸۱
 • مجتمع فرهنگی بوعلی سینای همدان. ۸۵
 • فرهنگسرای خاوران. ۹۰
 • زیر زمین ۹۴
 • فرهنگسرا نگارستان (موزه قران) ۹۵
 • مجموعه مجموعه فرهنگی هنری سرو ۹۶
 • واحد آموزش… ۹۷
 • واحد عکاسی.. ۹۸
 • واحد زبان ۹۸
 • واحد کامپیوتر. ۹۹
 • کارگاه هنرهای تجسمی ۹۹
 • واحد نگارخانه. ۹۹
 • واحد کتابخانه: ۹۹
 • خانه مشق فرهنگسرا ی سرو ۱۰۰
 • نوار خانه موسیقی ۱۰۰
 • کانون قرآن ۱۰۰
 • کانون شعر و ادب فارسی ۱۰۰
 • کانون فیلم ۱۰۱
 • کانون شطرنج ۱۰۱
 • کانون تئأتر ۱۰۱
 • کانون موسیقی ۱۰۱
 • سالن ورزشی ۱۰۲
 • مهد کودک فرهنگسرای سرو ۱۰۲
 • امکانات رفاهی ۱۰۳
 • آمفی تئأتر شماره ۱ (تراس تابستانی) ۱۰۳
 • آمفی تئأتر شماره ۲ ( سالن اجتماعات) ۱۰۳
 • خانه فرهنگ مسجد جوادالائمه (ع) ۱۰۳
 • خانه فرهنگ شمس المعالی و دره المعالی.. ۱۰۴
 • خانه فرهنگ دردار ۱۰۴
 • خانه فرهنگ سلمان فارسی.. ۱۰۵
 • نگارخانه و خانه فرهنگ کوثر. ۱۰۵
 • مجتمع ورزشی رفسنجان اثر آقای میرمیران ۱۰۶
 • چایخانه سنتی (قهوه خانه ) – کانون های تحول آفرین ۱۰۷
 • مجموعه فرهنگی فرشچیان اصفهان. ۱۰۹
 • پیش گفتار ۱۱۰
 • پیوند معماری و دنیای عرفان. ۱۱۱
 • مجموعه‌ی فرهنگی رفسنجان. ۱۱۷
 • مشخصات فنی عمومی پروژه ۱۱۸
 • روابط و باورهای اجتماعی ۱۲۱
 • مجموعه فرهنگی پمپیدو (پاریس) ۱۲۲
 • مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو (نومهآ،کالدونیای جدید) ۱۲۳
 • مرکز فرهنگی جان مری جیبائو ،نومئا ۱۲۵

فصل چهارم : بررسی وضعیت کلی شهر تهران

 • جمع آوری اطلاعات و بررسی در مورد تهران قدیم و تهران جدید. ۱۳۰
 • ویژگیهای محیطی منطقه تهران. ۱۳۴
 • ویژگیهای اقلیمی و جوی ۱۳۵
 • دما و تغییرات آن ۱۳۵
 • بارش و میزان بارندگی.. ۱۳۷
 • رطوبت نسبی هوا ۱۳۹
 • باد ۱۴۰
 • تبخیر ۱۴۱
 • تعداد روزهای یخبندان ۱۴۱
 • تابش آفتاب ۱۴۳
 • ۴-۸- موقعیت تابش خورشید. ۱۴۴
 • ۴-۹- بادهای غالب.. ۱۴۴
 • ۴-۱۰- سرعت و جهت باد. ۱۴۵
 • ۴-۱۱- درجه حرارت ورطوبت نسبی.. ۱۴۶
 • برنامه های فیزیکی و شرح کاربریهای طرح. ۱۴۶
 • بخش فرهنگی.. ۱۴۶
 • بخش آموزشی.. ۱۴۷
 • بخش اداری.. ۱۴۷
 • بخش خدماتی.. ۱۴۷

فصل پنجم : شناخت و بررسی عرصه  طرح

 • سایت شناسی.. ۱۴۸
 • شناخت و بررسی عرصه  طرح. ۱۴۹
 • سایت شناسی.. ۱۴۹
 • پلان محدوده سایت.. ۱۵۰
 • تصاویر داخلی از سایت.. ۱۵۳
 • جهت وزش باد مطلوب در سایت.. ۱۵۵
 • پلان کاربریهای محدوده سایت.. ۱۵۵

فصل ششم : بررسی استانداردهای

 • محیطی و فضایی.. ۱۵۶
 • ظرفیت راه خروج. ۱۵۷
 • الف- واحد تصرف در بناهای مختلف.. ۱۵۷
 • نیازها و استانداردهای محیطی ساختمانهای فرهنگی آموزشی.. ۱۶۰
 • دمای فضاهای داخلی ساختمان آموزشی وفرهنگی.. ۱۶۱
 • موارد حائز اهمیت درطراحی اقلیمی ساختمانهای فرهنگی آموزشی.. ۱۶۱
 • جلوگیری از اتلاف حرارت.. ۱۶۲
 • سایه بان ۱۶۶
 • مصالح ساختمانی.. ۱۶۶
 • استانداردهای فضایی سالن آمفی‌تئاتر. ۱۶۷
 • آکوستیک… ۱۶۷
 • بنابراین خواسته یک معمار در طراحی آکوستیک… ۱۶۹
 • روشنایی و نورپردازی.. ۱۷۰
 • ضوابط ایمنی و حفاظتی.. ۱۷۱
 • ب) استانداردهای فضایی قرائت‌خانه‌ آقایان و خانمها ۱۷۲
 • انواع چیدمان مختلف میز و صندلی.. ۱۷۵
 • مطالعه و مبلمان کتابخانه با مدول  و اشکال متفاوت همراه با فاصله استاندارد. ۱۷۵
 • موجود بین آنها ۱۷۵
 • – انواع چیدمان مختلف میز و صندلی مطالعه با مدول و اشکال متفاوت همراه با فاصله استاندارد موجود بین آنها ۱۷۷
 • ج) پارکینگ: ۱۷۸
 • آمفی تئاتر ( جزء فضاها) ۱۷۹
 • جایگاه تماشاگران و تنظیم زوایای دید. ۱۷۹
 • چگونگی تعیین شیب کف سالن‌های نمایش… ۱۸۱
 • جدول معرفی جزئیات طراحی ردیف صندلیها ۱۸۱
 • پشت صحنه ۱۸۲
 • جایگاه تماشاگران و تنظیم زوایای دید ۱۸۳
 • جدول معرفی جزئیات طراحی ردیف صندلیها ۱۸۸
 • عرصه اداری ( استانداردها – جزء فضاها) ۱۸۸
 • استانداردها ۱۸۸
 • جزء فضاها ۱۸۹
 • نیازهای فضایی در انواع چیدمان اتاق جلسات غیر رسمی و رسمی.. ۱۹۱
 • عرصه خدماتی ( استانداردها – جزءفضاها) ۱۹۱
 • هواساز ۱۹۱
 • پارکینگ ۱۹۱
 • برنامه فیزیکی وایده های طراحی.. ۱۹۱
 • استانداردهای فضایی پروژه ۱۹۳
 • ۸-۱-۱- معرفی حوزه های عملکردی پروژه ۱۹۳
 • حوزه مدیریت و بخش های اداری مجموعه. ۱۹۴
 • ۲) حوزه فعالیت های نمایشی و نمایشگاهی.. ۱۹۴
 • الف- فضاهای نمایشگاهی.. ۱۹۵
 • ب- فضاهای نمایشی.. ۱۹۵
 • ۳)حوزه فعالیت های آموزشی و پژوهشی.. ۱۹۵
 • حوزه فعالیت های عمومی و خدماتی.. ۱۹۶
 • آشنایی با استانداردهای فضایی پروژه ۱۹۷
 • بخش اداری ۲۰۳
 • فضاهای آموزش نظری ۲۰۳
 • سالن اجتماعات ۲۰۴
 • محل تماشاچیان. ۲۰۴
 • محل نشستن.. ۲۰۵
 • راهروها ۲۰۷
 • نمایان کردن. ۲۰۷
 • دکوراتیو ۲۰۷
 • سرسرا یا لابی ۲۰۸
 • اتاق رختکن (تنفس بازیگران) ۲۰۸
 • اتاق سخنرانی ۲۰۹
 • ایمنی از حریق.. ۲۰۹
 • اتاق پروژکتور و ملحقات آن ۲۰۹
 • کتابخانه ۲۱۰
 • گالری‌ها ۲۱۲
 • نورپردازی گالری‌ها ۲۱۲
 • رستوران ۲۱۶

فصل هفتم : برنامه فیزیکی و ایده های طراحی

 • بررسی سرانه ها، متراژفضاهاو برنامه فیزیکی.. ۲۱۸
 • برنامه فیزیکی طرح: (مشخص کردن فضاهای اصلی و ریز فضاها به همراه سرانه و مساحت) ۲۲۷
 • ۲- شناخت معیارهای موردنظر براساس مبانی نظری طراحی.. ۲۳۷
 • ۸-۳- ایده های اولیه و خطوط اصلی طرح. ۲۳۷
 • گام چهارم) ۲۳۷
 • گام پنجم ) ۲۳۷
 • گام ششم ) ۲۳۸
 • گام هفتم ) ۲۳۸
 • گام هشتم ) ۲۳۹
 • شناخت و بررسی مصالح طرح. ۲۳۹
 • شناخت سازه و تاسیسات طرح. ۲۴۰
 • سالن اجتماعات ۲۴۱
 • کتابخانه. ۲۴۱
 • رستوران. ۲۴۲
 • اداری، آموزشی.. ۲۴۲
 • موتورخانه‌. ۲۴۲
 • تأسیسات برقی.. ۲۴۳
 • تأسیسات اطفاء حریق.. ۲۴۳
 • منابع و مأخذ ۲۴۵
 • فهرست منابع فارسی.. ۲۴۵
 • منابع اینترنتی : ۲۴۸

 

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده نمایید و از ارایه مستقیم این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی ، خودداری فرمایید.

  راهنمای خرید:
 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • لینک دانلود امکان 10 بار دانلود در 48 ساعت آینده را دارد، لذا باید طی 48 ساعت آینده نسبت به دریافت کامل فایل اقدام نمایید. پس از اتمام بازه 48 ساعتی، فایل فوق به صورت خودکار از روی سرور پاک شده و دریافت شده تلقی می شود.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.