دانلود مطالعات طراحی فرهنگسرا ۱۵۳ صفحه فایل ورد قابل ویرایش


در حال بارگذاری
۳۰ خرداد ۱۳۹۶
ورد قابل ویرایش
3.9 MB
153 صفحه
۶.۰۰۰ تومان
خرید

دانلود پایان نامه معماری با عنوان طراحی فرهنگسرا ۱۵۳ صفحه فایل ورد

 

فهرست مطالب

 • مقدمه ۸
 • اهمیت موضوع : ۸
 • فرهنگسرا Cultural Center : 9
 • پیشینه مراکز فرهنگی : ۱۱
 • اهمیت تاسیسات فرهنگی ـ اجتماعی : ۱۲
 • ضرورت مجموعه های فرهنگی : ۱۳
 • تقسیم بندی فضاهای فرهنگی شهر : ۱۳
 • الف ) فضاهای فرهنگی محله ای : ۱۳
 • ب ) فضاهای فرهنگی منطقه ای : ۱۳
 • ج ) فضاهای فرهنگی شهری ۱۴
 • د ) فضاهای فرهنگی فرا شهری: ۱۴
 • مجموعه فرهنگی حضرت معصومه (ع): ۱۵
 • فاز یک : ۱۵
 • فاز ۲: ۱۷
 • فرهنگسرای خاوران : ۱۸
 • کتابخانه : ۱۹
 • خانه کودک و نوجوان: ۱۹
 • مشاوره: ۱۹
 • نمایش: ۲۰
 • انجمن های علمی فرهنگی جوانان: ۲۰
 • انجمن بانوان : ۲۰
 • ادبیات : ۲۱
 • خدمات علمی فرهنگی : ۲۱
 • موسیقی: ۲۱
 • فیلم : ۲۱
 • هنرهای تجسمی : ۲۱
 • خوشنویسی : ۲۲
 • بازار فرهنگ و هنر: ۲۲
 • تحلیل فرهنگسرای خاوران توسط کامران افشار نادری: ۲۲
 • اهداف کلی طرح: ۲۵
 • اهمیت انتخاب منطقه به عنوان بستر مطالعاتی و طرح: ۲۵
 • فرهنگ : ۲۶
 • تعریف فرهنگ : [در کتاب شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب «دکتر فلامکی»] ۲۶
 • سیاست فرهنگی سنتی : ۲۷
 • لزوم ایجاد مراکز فرهنگی : ۲۷
 • ۱ـ خودآگاهی فرهنگی : ۲۷
 • ۲ـ زمینه های فرهنگی که دخالت در آنها امکان دارد: ۲۹
 • ۳ـ شرکت در ایجاد محیط زیست فرهنگی : ۲۹
 • ۴ـ شکلهای جدید فرهنگی : ۳۰
 • ۵ـ مفاهیم سیاست فرهنگی در ایران : ۳۰
 • ۶ـ گسترش فرهنگ در مورد گسترش فرهنگ باید به دو نکته اساسی توجه نمود: ۳۲
 • ۷ـ استفاده از اوقات فراغت در جهت کسب فرهنگ : ۳۲
 • فراغت: ۳۳
 • اوقات فراغت: ۳۳
 • طبقه بندی اوقات فراغت: ۳۴
 • کارکردهای اوقات فراغت: ۳۴
 • برخی آثار ونتایج اوقات فراغت: ۳۵
 • برخی از آثار مثبت اوقات فراغت عبارتند از : ۳۵
 • عوامل موثر در برنامه ریزی فراغت: ۳۶
 • نکات مورد توجه در ایجاد فضای فراغتی : ۳۷
 • فراغت، گردشگری و فرهنگ : ۳۷
 • نمونه های گوناگون وقت گذرانی : ۳۸
 • نظاره و تماشا : ۳۸
 • فعالیتهای صحنه ای : ۳۹
 • نگارش : ۴۰
 • ریشه واژه هنر : ۴۱
 • معنی هنر در لغتنامه دهخدا : ۴۱
 • فلسفه هنر : ۴۱
 • سیر تکاملی هنرهای اولیه : ۴۲
 • در بررسی یک اثر هنری چهار عامل مورد توجه قرار می گیرد: ۴۳
 • آثار هنری دوره پیش از تاریخ مدیون این نظرات مستند است که: ۴۴
 • کلیات هنر : ۴۵
 • نتیجه : ۴۷
 • تجزیه تحلیل انواع هنرها و ارتباط با یکدیگر: ۴۷
 • ۱ـ شکل : ۴۹
 • ۲ـ تکرار : ۴۹
 • ۳ـ تعادل : ۴۹
 • ۴ـ تعادل و وحدت: ۴۹
 • ۵ـ تضاد: ۵۰
 • ۶ـ فرم و طرح صفحه: ۵۰
 • ۷ـ اصول طرح: ۵۰
 • ۸ـ بافت: ۵۰
 • ۹ـ حرکت : ۵۱
 • هنر، هنرمند، اجتماع: ۵۱
 • هنرمند: ۵۲
 • ارتباط هنر و زمان خلق اثر هنری : ۵۳
 • رنگ نما : ۱۱۱
 • تاثیرات بافت و تخلخل مصالح : ۱۱۱
 • استفاده از عایق حرارتی : ۱۱۱
 • جنس مصالح: ۱۱۲
 • فضاهای پر و خالی : ۱۱۲
 • ارتفاع ساختمان : ۱۱۲
 • ابعاد پنجره و سطح نورگیر : ۱۱۲
 • فضاها و زیر فضاهای مورد نیاز : ۱۱۳
 • حوزه های فعالیت مجموعه : ۱۱۳
 • آموزش عملی حوزه هنرهای تجسمی: ۱۱۳
 • آموزش عملی در حوزه هنرهای نمایشی: ۱۱۴
 • آموزش عملی در حوزه موسیقی: ۱۱۴
 • آموزشهای جانبی : ۱۱۴
 • طبقه بندی عام فضاهای اصلی و فرعی : ۱۱۴
 • فضاهای آموزشی : ۱۱۴
 • فضاهای کمک آموزشی (وابسته آموزشی): ۱۱۵
 • فضاهای رفاهی و خدماتی : ۱۱۵
 • ضوابط طراحی در گروه فضاهای آموزشی (کلاسها ـ کارگاهها ـ استودیوهای موسیقی): ۱۱۵
 • مشخصات فضاهای آموزشی : ۱۱۵
 • کلاسهای تئوری ، اتاقهای آتلیه وکارگاهها: ۱۱۵
 • کارگاهها : ۱۱۶
 • موسیقی: ۱۱۶
 • کلاسهای موسیقی: ۱۱۷
 • اتاق اسباب و ادوات موسیقی: ۱۱۷
 • فضای تجهیزات موسیقی: ۱۱۷
 • ضوابط طراحی در گروه فضاهای کمک آموزشی: ۱۱۸
 • کتابخانه: ۱۱۸
 • تسهیلات مطالعه انفرادی: ۱۱۹
 • مشخصات فضاهای قرائت : ۱۱۹
 • سایر ویژگیهای کتابخانه: ۱۱۹
 • مختصری درباره کتابخانه های مرجع : ۱۲۰
 • فضاهای عملکردی کتابخانه ها: ۱۲۰
 • عناصر اصلی کتابخانه : ۱۲۱
 • بخش کتب مرجع : ۱۲۳
 • کلیات : ۱۲۳
 • طجدول قفسه ها وفاصله بین آنها ۱۲۵
 • تجهیزات ارائه خدمات ۱۲۶
 • میزها ۱۲۷
 • یادداشت برداشتن و نوشتن ۱۲۷
 • استانداردهای سرمایش ، گرمایش، … ۱۲۷
 • سالنهای اجتماعات : ۱۲۸
 • راهروهای سالن نمایش: ۱۳۰
 • ورودی و خروجی ها : ۱۳۰
 • پروژکسیون : ۱۳۰
 • سرویس بهداشتی : ۱۳۱
 • زوایای دید و فواصل تماشاچیان: ۱۳۱
 • زوایای تابش و فاصله پروژکتور: ۱۳۱
 • صندلی و نحوه انتظام صندلیها: ۱۳۱
 • نحوه استقرار صندلیها : ۱۳۲
 • تعداد صندلیها در یک ردیف : ۱۳۲
 • حداکثر تعداد ردیفهای بین دو راهرو عرضی : ۱۳۲
 • قرارگیری صندلیهای نسبت پرده : ۱۳۲
 • شیب کف سالن : ۱۳۲
 • سالن تئاتر و اجتماعات: ۱۳۲
 • فضاهای مورد نیاز : ۱۳۳
 • انواع تئاتر بر حسب ظرفیت تماشاچی: ۱۳۳
 • انواع تئاترها بر حسب نوع برنامه ها : ۱۳۳
 • نمایش فیلم : ۱۳۳
 • آکوستیک مناسب: ۱۳۴
 • ایمنی سالن : ۱۳۴
 • راههای فرار : ۱۳۴
 • مشخصات کلی سالنهای تئاتر: ۱۳۷
 • انواع تئاترها بر حسب دامنه فعالیت شان : ۱۳۷
 • مشخصات فضاهای اداری : ۱۳۹
 • آمفی تئاتر روباز : ۱۴۰
 • مرکز کامپیوتر: ۱۴۰
 • نمازخانه : ۱۴۰
 • تفکیک و توزیع فضاها در طبقات : ۱۴۰
 • پارکینگ : ۱۴۱
 • ضوابط فنی و اجرایی : ۱۴۱
 • سازه : ۱۴۱
 • ویژگی سازه سالنهای نمایش: ۱۴۲
 • بررسی مصالح در ارتباط با سیستم های سازه سالن : ۱۴۲
 • ایمنی از حریق : ۱۴۲
 • نکات ویژه ایمنی از حریق : ۱۴۲
 • سایر مقررات ایمنی از حریق : ۱۴۳
 • تاسیسات : ۱۴۴
 • گرمایش و تهویه مطبوع: ۱۴۴
 • روشنایی: ۱۴۶
 • فاضلاب : ۱۴۶
 • آکوستیک تالارها: ۱۴۶
 • کاواک : (رزوناتر) ۱۴۷
 • طراحی تالارها: ۱۴۷
 • فرم : ۱۴۷
 • آکوستیک در تالار کنفرانس : ۱۴۸
 • آکوستیک در تالار کنسرت : ۱۴۸
 • اصول طرح تالارها (کلاس درس): ۱۴۸
 • تالار اجتماعات : ۱۴۹
 • توضیح طرح : ۱۴۹
 • ورودی : ۱۴۹
 • حجم: ۱۴۹
 • پلان  : ۱۵۰
 • عناصر تشکیل دهنده سایت : ۱۵۱
 • فضای سبز: ۱۵۱
 • دید و منظر: ۱۵۲
 • نکات لحاظ  شده در معماری فرهنگسرا: ۱۵۲

 

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده نمایید و از ارایه مستقیم این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی ، خودداری فرمایید.

  راهنمای خرید:
 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • لینک دانلود امکان 10 بار دانلود در 48 ساعت آینده را دارد، لذا باید طی 48 ساعت آینده نسبت به دریافت کامل فایل اقدام نمایید. پس از اتمام بازه 48 ساعتی، فایل فوق به صورت خودکار از روی سرور پاک شده و دریافت شده تلقی می شود.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.