دانلود مطالعات طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی ۲۰۴ ص


در حال بارگذاری
۱۰ خرداد ۱۳۹۶
ورد قابل ویرایش
10.8 MB
204 صفحه
۸.۰۰۰ تومان
خرید

دانلود پایان ­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.Sc. رشته معماری با موضوع طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی ۲۰۴ صفحه

 

چکیده:

شهر و شهروند از مهم‌ترین مفاهیم اجتماعی سیاسی است که همواره در طول تاریخ راه پر فراز و فرودی پیموده و از طرف متفکران و صاحب نظران علاقمند به مسایل اجتماعی از ادوار باستان تا کنون مورد بحث و چالش قرار گرفته است. با گسترش شهرنشینی هر روز شاهد افرادی هستیم که به نوعی خود را از روستاها جدا کرده و به شهرها نزدیک می‌شوند . در نگاه اول واژه شهرنشین برای عده زیادی از شهروندان بسیار زیبا و برای بعضی‌ها نوعی پرستیژ به شمار می‌آید. اما این که تا چه حد توانسته ایم شهروندان را با قوانین و حقوق متقابل افراد در قبال یکدیگر در یک زندگی شهری آشنا کنیم جای بسی سوال و تأمل دارد.در این بین مرکز و مغز متفکر یک شهر جهت کنترل نظام شهر نشینی، شهرداری آن شهر می باشد.جدای از عوامل انسانی ،بنای ساختمان شهرداری هر شهر می تواند هم معرف شخصیت آن شهر از جهات مختلف بوده و هم بستری مناسب جهت بهره دهی مناسب عوامل انسانی مشغول بکار در این سازمان باشد.پس نوع طراحی بنای ساختمان شهرداری یک شهر اهمیت ویژه ای در نشان دادن مسایل ذکر شده دارد. رساله حاضر، ابتدا به دنبال تعریف درستی از شهر و شهروند است و همچنین بیان حقوق و وظایف شهروندی را شامل می شود (که اهمیت و جایگاهشان در نظام اجتماعی از مسائل و دغدغه‌هایی است که محور بحث بسیاری از جامعه شناسان و تحلیل گران اجتماعی می‌باشد)و سپس به معرفی مسایل مربوط به شهرداری چه از نظر تاریخچه و قوانین و چه از نظر مسایل مربوط به طراحی ساختمانهای شهرداری می پردازد.

ارائه اطلاعات مربوط به ساختمانهای اداری دیگر هدف آن میباشد و در نتیجه هدف اصلی از این رساله بیان فرم گرایی و مطالعات مربوط به این مبحث و مکتب فرمال بخصوص در معماری است که در پایان با استفاده از تمامی مطالعات انجام یافته و موقعیت یابی مناسب جهت طراحی ،به طراحی ساختمان اداری شهرداری شهر خامنه بر پایه معماری فرم گرا منجر می شود.

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه. ۱

فصل اول – کلیات

۱-۱- بیان مسئله

۱-۲- اهداف تحقیق

۱-۳- جامعه آماری

۱-۴- بهره وران

۱-۵-  جنبه جدیدبودن ونوآوری طرح

۱-۶- روش تحقیق

۱-۷- روش گردآوری اطلاعات

۱-۸- ابزارگردآوری اطلاعات

۱-۹- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

 

فصل دوم: مبانی نظری طرح

۲-۱- تعریف شهر

۲-۱-۱- شهرازدیدگاه جامعه شناسی

۲-۱-۲- ویژگی شهر

۲-۱-۳- مفهوم شهروند

۲-۱-۴ – تعریف «شهروند»درحقوق ایران

۲-۱-۵- ویژگی‌های شهروند

۲-۱-۵- وظایف شهروندی

۲-۱-۶- تاریخچه شهر

۲-۱-۷- تاریخ پیدایش شهر

۲-۱-۸- شهرنشینی(Urbanization)

۲-۱-۹- تفاوت شهروروستا

۲-۲-۱- تعریف شهرداری

۲-۲-۲-وظایف کلی شهرداری

۲-۲-۳-وظایف فعلی شهرداریهادرایران

۲-۲-۴-تاریخچه تأسیس شهرداری در ایران

۲-۲-۵- شهرداری ونقش آن درمدیریت شهری

۲-۳- طراحی ساختمانهای اداری

۲-۳-۱ تعاریف پایه درساختمانهای اداری

۲-۳-۲- فضاهای ساختمان اداری

۲-۳-۲-۱- گروه یک (فضاهای اصلی)

۲-۳-۲-۲- گروه ۲ (فضاهای وابسته اصلی)

۲-۳-۲-۳-گروه ۳ (فضاهای رفاهی)

۲-۳-۲-۴- گروه ۴ (فضاهای پشتیبانی)

۲-۳-۲-۵- گروه ۵ (فضاهای گردش)

۲-۳-۳- مساحت زیربنا

۲-۳-۳-۱ زیربنای خالص

۲-۳-۳-۲- زیربنای ناخالص

۲-۳-۴- جمعیت اداری

۲-۳-۴-۱- رده بندی شغلی

۲-۳-۴-۲- رده بندی معماری

۲-۳-۵- مساحت سرانه

۲-۳-۵-۱- سرانه مبنا

۲-۳-۵-۲- سرانه خالص زیربنا

۲-۳-۵-۳- سرانه ناخالص زیربنا

۲-۳-۶- مطالعات عمومی واستانداردها

۲-۳-۶-۱ مطالعات نمودارسازمانی

۲-۳-۶-۲- راهنمای طراحی فضاهای اداری

۲-۳-۷-ایده اولیه درطراحی فضاهای اداری

۲-۳-۷-۱ چگونگی طراحی ساختمانهای اداری

۲-۳-۸- طراحی داخلی

۲-۳-۸-۱-فضاهای تشکیل دهنده یک ساختمان اداری

۲-۳-۹-اصول کلی طراحی فضاهای اداری

۲-۳-۱۰- مبلمان اداری واصول طراحی آنها

۲-۴- فرم گرایی

۲-۴-۱ مفهوم کلی فرم

۲-۴-۱-۱ مفهوم فرم درهنر

۲-۴-۲ فرم وشکل

۲-۴-۳  مشخصات بصری فرم

۲-۴-۴ اجسام افلاطونی

۲-۴-۵ خصوصیات فرم

۲-۴-۵-۱ انواع فرم

۲-۴-۶  خط

۲-۴-۷- سطح صاف

۲-۴-۸- سطح خمیده ومنحنی

۲-۴-۹- فرمهای منظم

۲-۴-۹-۱ دایره

۲-۴-۹-۲ بیضی

۲-۴-۹-۳ کره

۲-۴-۹-۴ مربع

۲-۴-۹- ۵ مستطیل

۲-۴-۹-۶ مثلث وهرم

۲-۴-۹-۷ شش ضلعی وهشت ضلعی

۲-۴-۱۰ تغییرشکل فرم

۲-۴-۱۱ فرمهای نامنظم

۲-۴-۱۲ فرم درمعماری

۲-۴-۱۲-۱ فرم وفضای معماری

۲-۴-۱۲-۲ فضا ومعماری

۲-۴-۱۳ تعریف فضا

۲-۴-۱۳-۱ انواع فضا

۲-۴-۱۳-۲ فضای روز و فضای شب

۲-۴-۱۳-۳ فضای عمومی وخصوصی

۲-۴-۱۳-۴ فضای مابین

۲-۴-۱۳-۵ فضا وزمان

۲-۴-۱۴- فرم ومعنا درآفرینش معماری

۲-۴-۱۵-فرهنگ وفرم

۲-۴-۱۶- انتخاب فرم

۲-۴-۱۷- احساس فرم

۲-۴-۱۸- بررسی فرم ومفهوم آن درمعماری معاصر

 

فصل سوم: مبانی کالبدی طرح  (مصادیق) 

۳-۳ ساختمان اداری P. S. P- تهران

۳-۴ ساختمان شهرداری لندن

۳-۵-  مرکزتوریستی وساختمان اداریRizhaoدرچین

 

فصل چهارم شناخت بسترطرح

۴-۱- شناخت شهرخامنه

۴-۲- وضعیت اقلیم شهرخامنه

۴-۲-۱- موقعیت جغرافیایی خامنه

۴-۳- آنالیزسایت

۴-۳-۱ موقعیت شهری سایت

۴-۴-۲- بافت کالبدی اطراف سایت

۴-۴-۳-بررسی سایت ازلحاظ شیب وعوارض طبیعی

 

فصل پنجم : اصول طراحی

۵-۱جداول محاسباتی

۵-۲ روش محاسبه زیربنای کل وکنترل سطوح

۵-۲-۱- روش محاسبه سطوح

۵-۲-۲- شاخصهای کنترل محاسبه سطوح

۵-۲-۳- نکات مهم درانجام محاسبات

۵-۳- برنامه فیزیکی

۵-۳-۱ ساختار فیزیکی

۵-۴- طبقه بندی فضاها

۵-۵- ساختارتراکمی

۵-۶- محاسبه سطح فضای باز

جدول (۵-۸ ) محاسبه سطح فضای باز

۵-۷- روندطراحی

۵-۷- ۱حجمهای اولیه

۵-۷-۲- پلانهای طبقات

۶- نتیجه گیری

۷- پیوستها و ضمایم

منابع 

 

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده نمایید و از ارایه مستقیم این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی ، خودداری فرمایید.

  راهنمای خرید:
  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • لینک دانلود امکان 10 بار دانلود در 48 ساعت آینده را دارد، لذا باید طی 48 ساعت آینده نسبت به دریافت کامل فایل اقدام نمایید. پس از اتمام بازه 48 ساعتی، فایل فوق به صورت خودکار از روی سرور پاک شده و دریافت شده تلقی می شود.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.