دانلود رساله نقش معماری آب در مرکز باز‌پروری معتادان ۲۹۸ ص


در حال بارگذاری
۱۰ خرداد ۱۳۹۶
فایل ورد
22.7 MB
298 صفحه
۸.۰۰۰ تومان
خرید

دانلود رساله معماری با موضوع نقش معماری آب در مرکز باز‌پروری معتادان ۲۹۸ ص فایل ورد قابل ویرایش

چکیده  :

شاید بتوان گفت که یکی از بهترین و مهمترین تمایلات در هر جامعه داشتن جامعه‌ای سالم و  عاری از اعتیاد است لذا در راستای این هدف  موضوع کلیدی پژوهش  را مرکز بازپروری مهتادان در نظر گرفته شد و با توجه به تاثیرات روانی که آب در زندگی افراد دارد  در مطالعات علمی نیز این تاثیرات روانی  ثابت شده است  رویکر پژوهش را در راستای تاثیرات آب در این مرکز در نظر گرفتیم و بدین ترتیب موضوع پژوهش مرکز بازپروری معتادان با رویکرد نقش معماری آب می‌باشد که برای تحقق این  خواسته مطالعات نظری پژوهش  با روش مطالعه میدانی و کتابخانه‌ای بدست آمده و  سپس  به بررسی سایت و محدوده مورد نظر پرداخته و در انتها با الهام از این مطالعات و نحوه تاثیر آنها در معماری، سبک‌ معماری اکوتک که هماهنگی بیشتری با مطالعات پژوهش داشته را انتخاب نموده و طراحی مجموعه بر اساس آن صورت گرفته است اما باید به این نکته توجه داشت که در طراحی این  مرکز  تحقق ۵ هدف مهم بوده است:

۱-تاثیرات  روانی مثبت آب ‌ در نحوه  طراحی پروژه‌، که این تاثیرات از  نحوه طراحی حجم کار تا طراحی ریز فضا‌ها و فضا‌های درمانی با آب نیز می‌باشد.

۲- مرکز بازپروری برای جنسیت آقایان خدمات ارایه می‌دهد.

۳- افراد پذیرش‌شده در مرکز باید فاقد سابقه کیفری باشند.

۴- این مرکز با سازمان نظام‌پزشکی کشور همکاری داشته و زیر نظر آنها کار می‌کند.

۵- مرکز بصورت خصوصی اداره شده و برای درمان افراد کم‌درآمد نیز از کمک‌‌های عام‌المنفعه استفاده می نماید.

 

فهرست مطالب

 

چکیده. ۱

فصل اول: کلیات طرح.. ۲

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مسئله. ۲

۱-۳ ضرورت و اهمیت موضوع.. ۲

۱-۴ اهداف… ۲

۱-۵  روش انجام پژوهش…. ۳

۱-۶  جنبه های نو آوری پروژه:. ۳

فصل دوم:. ۴

مبانی‌نظری و ادبیات موثر در پروژه. ۴

۲-۱روانشناسی(psychology) 4

۲-۱-۱ روان شناسی چیست؟. ۴

۲-۱-۲ شاخه های مختلف روان شناسی.. ۵

۲-۱-۱-۱  روان شناسی رشد و کودک.. ۵

۲-۱-۱-۲ روان شناسی شخصیت.. ۵

۲-۱-۱-۳ روان شناسی اجتماعی.. ۶

۲-۱-۱-۴ روان شناسی بالینی.. ۶

۲-۱-۱-۵ روان شناسی مرضی.. ۶

۲-۱-۱-۶ روان شناسی کودکان استثنایی.. ۶

۲-۱-۱-۷  روان شناسی تربیتی.. ۶

۱-  روان شناسی تربیتی و قلمرو آن.. ۷

۲- ارکان اصلی روان شناسی تربیتی.. ۷

۲-۱-۳ روانشناس کیست ؟. ۷

۲-۱-۳-۱راهنمایی :. ۸

۲-۱-۳-۲مشاوره :. ۸

۲-۱-۳-۳روان‌درمانی :. ۸

۲-۱-۴ راههای رسیدن به آرامش روانی.. ۱۰

۲-۲ آرامش روانی:. ۲۱

۲-۲-۱ تأثیر محیط بر روح و روان انسان.. ۲۱

۲-۲-۲-۵ خلوت.. ۲۵

۲-۳-۱ رابطه طبیعت و ارامش روانی:. ۲۵

۲-۳-۲محیط و طبیعت:. ۲۶

۲-۳-۲-۱ آثار روانی آب و هوا بر انسان از دیدگاه قرآن و روایات.. ۲۷

۲-۳-۳ تأثیر محیط زیست بر انسان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی.. ۲۸

۲-۳-۳-۱ تأثیر گیاهان در انسان از نظر اسلام. ۳۱

۲-۳-۴ انسان و طبیعت:. ۳۳

۲-۳-۴-۱ تأثیر هوا بر روح و روان : ۳۵

۲-۳-۴-۳ ارزش مناظر طبیعی برای انسان ها ۳۵

۲-۳-۴-۵ رفتار متقابل انسان ها با طبیعت.. ۳۶

۲-۳-۴-۶ فواید حاصل از حضور یافتن در طبیعت.. ۳۷

۲-۳-۵ رابطه انسان با محیط.. ۳۷

۲-۳-۵-۱ انسان و جهان مادی.. ۳۷

۲-۳-۶  معماری و طبیعت:. ۳۸

۲-۳-۶-۱ فراخوانِ طبیعت به معماری:. ۳۸

۲-۳-۶-۲ رابطه بین فضای درون و فضای بیرون در معماری ار گانیک…. ۳۹

۲-۳-۶-۳  الگوهای معماری و طبیعت.. ۳۹

۲-۳-۷ رابطه محیط طبیعی و جامعه:. ۴۱

۲-۴ عناصر معماری مرتبط با آرامش:. ۴۲

۲-۴-۱-۴ نقش اب  در ایران باستان.. ۴۵

۲-۴-۱-۵ جنبه نمادین آب.. ۴۵

۲-۴-۱-۶ جلوه های آب در معماری و باغسازی ایرانی.. ۴۶

۲-۴-۱-۷ نقش روان درمان آب : ۴۷

۲-۴-۱-۸ آب داخل فضای معماری.. ۴۸

۲-۴-۲ معماری و خاک… ۴۸

۲-۴-۳-۲ نورچیست: ۵۳

۲-۴-۳-۳ اهمیت نور در معماری.. ۵۴

۲-۴-۳-۴ نور و بشر. ۵۵

۲-۴-۳-۵ نور احساس و معماری.. ۵۵

۲-۴-۳-۷ عناصر نورگیری در معماری سنتی.. ۶۰

۲-۴-۳-۸ کنترل کننده های نور. ۶۰

۲-۴-۳-۹ نور پردازی طبیعی فضای داخلی.. ۶۱

۲-۴-۳-۱۰ نحوه دستیابی به نور (منافذ نور یا روزنها). ۶۵

۲-۴-۳-۱۱ نور و فضا ۶۶

۲-۴-۳-۱۲ اهمیت نور به منزله بخشی ازطرح.. ۶۷

۲-۴-۴- رنگ و معماری.. ۶۸

۲-۴-۶-۲  حیاط و معماری پایدار. ۷۴

۲-۴-۷ فضای داخلی( معماری داخلی). ۷۴

۲-۴-۸ باغ.. ۷۵

۲-۵ روانشناسی محیط:. ۸۹

۲-۵-۱ رابطه هنر و روان آدمی:. ۹۰

۲-۵-۳  موسیقی درمانی:. ۹۴

۲-۵-۴ رنگ درمانی.. ۱۰۴

۲-۵-۵ ورزش درمانی.. ۱۱۸

۲-۵-۶ نقش آب بر روان آدمی:. ۱۲۰

۲-۵-۶-۱۲ آب درمانی ، فواید و مضرات آن.. ۱۲۸

۲-۶ اعتیاد. ۱۳۰

۲-۶-۳ اعتیاد از نظر اجتماعی چیست؟. ۱۳۱

۲-۶-۵ اثر اعتیاد بر خانواده. ۱۳۴

فصل سوم: روش تحقیق.. ۱۳۹

۳-۱ مقدمه:. ۱۳۹

۳-۲ روش تحقیق:. ۱۳۹

۳-۳  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:. ۱۴۰

۱-تسهیلات مطالعه انفرادی… ۱۶۲

۲-مشخصات فضاهای قرائت… ۱۶۳

۳-سایر ویژگیهای کتابخانه.. ۱۶۳

۴-مختصری درباره کتابخانه های مرجع.. ۱۶۴

۵ -فضاهای عملکردی کتابخانه ها. ۱۶۴

۶-عناصر اصلی کتابخانه.. ۱۶۵

۷-استانداردهای سرمایش ، گرمایش، … ۱۶۵

۳-۴-۴ موقعیت اقلیمی محدوده طرح:. ۲۰۸

۳-۴-۴-۳بررسی نمودار بیوکلیماتیک انسانی شهر تهران: ۲۱۶

۳-۴-۵-۱ رشد جمعیت تهران:. ۲۲۱

۳-۴-۵-۴توزیع نسبی جمعیت در گروه های سنی:. ۲۲۵

۳-۴-۵-۵مهاجرت:. ۲۲۷

۳-۴-۵-۷نسب جنسی:. ۲۳۰

۳-۴-۵-۸تراکم جمعیت:. ۲۳۱

۳-۴-۶- موقعیت اقتصادی محدوده طرح:. ۲۳۲

۳-۴-۶-۱ جغرافیای اقتصادی استان تهران.. ۲۳۲

۱- کشاورزی: ۲۳۲

دامداری: ۲۳۳

۳-صنایع: ۲۳۳

۳-۵-۲-۱ دلایل انتخاب سایت… ۲۵۰

– احاطه شدن با بافت مسکونی ناهمگن.. ۲۵۴

فصل چهارم:. ۲۶۰

جمع بندی اطلاعات و معرفی ایده حاکم بر طرح.. ۲۶۰

۴-۱ مقدمه. ۲۶۰

۴-۲  ادبیات پروژه. ۲۶۰

۴-۲-۳ -۳ شرایط روانی فرد در حال ترک اعتیاد. ۲۶۷

۴-۳  ایده‌های کلی حاکم بر فرایند طراحی:. ۲۶۸

۴-۴  جمع بندی نهایی ایده  طراحی و برآیند آن.. ۲۶۹

۴-۵  بررسی نحوه کارکرد مجموعه:. ۲۷۵

فصل پنجم: معرفی پروژه. ۲۷۷

۵-۱ برنامه فیزیکی.. ۲۷۷

۵-۲ توجیه طرح.. ۲۷۸

اسکیس های اقلیمی.. ۲۸۱

منابع و ماخذ:. ۲۸۸

 

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده نمایید و از ارایه مستقیم این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی ، خودداری فرمایید.

  راهنمای خرید:
  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • لینک دانلود امکان 10 بار دانلود در 48 ساعت آینده را دارد، لذا باید طی 48 ساعت آینده نسبت به دریافت کامل فایل اقدام نمایید. پس از اتمام بازه 48 ساعتی، فایل فوق به صورت خودکار از روی سرور پاک شده و دریافت شده تلقی می شود.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.