دانلود رساله مرکز مذهبی– فرهنگی با رویکرد احیاء هویت انسانی ۱۷۲ ص


در حال بارگذاری
۱۰ خرداد ۱۳۹۶
ورد قابل ویرایش
45 MB
172 صفحه
۸.۰۰۰ تومان
خرید

دانلود رساله معماری با موضوع مرکز مذهبی– فرهنگی با رویکرد احیاء هویت انسانی ۱۷۲ صفحه فایل ورد قابل ویرایش

چکیده :

اگر از آسمان به شهر مسلمان‌ها نگاه شودمراکز مذهبی-فرهنگی آن مانند ستاره‌ها خواهند درخشید؛ اما آیا، در شهر‌های امروز ما، واقعا می‌درخشند یا در وضعیت کنونی معماری و شهر سازی ایران تبدیل به حلقه‌های گمشده کم سو شده‌اند؟!

برای تعریف شاخص‌های شهری این مراکز در شهر‌های امروز و جلوگیری از روند تکرار فرمال و تقلید صرف از گذشته و تلفیق صحیح و اصولی آن با سایر کاربری‌ها، که در جوامع امروزی امری ضروری می‌نماید، باید وضعیت کنونی آنها به دقت مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

ساختمان‌های عمومی‌یک شهر یا کشور، به عنوان شاخص‌های توسعه مطرح هستند و با تاکید بر هویت جامعه، نماد فرهنگ و مذهب یک کشور به حساب می‌آیند. حال با توجه به مساله هویت در«شهر اسلامی»، معماری مراکزمذهبی – فرهنگی عاملی تاثیرگذار بر سیمای شهر اسلامی‌به شمار می‌رود.

ساخت و ساز این مراکز در حال حاضر از وضعیت مناسبی برخوردار نیست؛ هیچ دسته‌بندی‌ای برای مشخص کردن انواع آن و طراحی‌های متناسب با این نمونه‌ها انجام نشده‌است و تصورات بیشتر به سمت طراحی دو مناره و یک گنبد و سر در با شکوه گرایش دارند. یک سری شاخص‌ها از معماری گذشته گرفته‌شده و همین‌ها تکرار می‌شوند، در حالی که مطالعات گذشته نشان می‌دهند که تنها شش درصد از مساجد ما دارای گنبد و مناره بوده‌اند، آن هم مساجد بزرگ، معماری مرکز مذهبی در سال۹۰ باید متفاوت از زمان صفویه باشد. در آن زمان برای پوشش دهانه‌های بزرگ مجبور به‌استفاده ‌از گنبد و طاق زنی و… بودند اما در حال حاضر با تکنولوژی‌های جدید ساختمانی،‌ لزومی‌ به تکرار این فرم‌ها وجود ندارد.ولی متاسفانه هیچ تصویری از این تفاوت دیده‌نمی‌شود.

به لحاظ عملکرد‌ها،‌ فضاهایی می‌توانند همراه با مسجد طراحی شوند البته با رعایت اصول و ضوابط، ولی در حال حاضر نوعی به هم ریختگی مشاهده می‌شود و هر کس هر نوع کاربری را در کنار آن می‌آورد.

اگر آماری از وضعیت گذشته و حال در اختیار باشد، و مساجد دسته‌بندی شوند، به نتایج مطلوبی برای برنامه‌ریزی‌های آینده خواهیم رسید.

برای فهمیدن مسجد ابتدا باید معماری و بعد معماری اسلامی‌ ایران را شناخت تا رسید به‌ این که معماری مسجد باید چگونه باشد. در مورد بررسی و مطالعه‌ آثار معماری و معماری اسلامی ‌گذشته ‌ایران تلاش‌های بسیاری انجام گرفته‌است و اسناد و کتب فراوانی توسط متخصصان و محققان این زمینه، برای مطالعه تهیه شده‌اند؛ اما در این میان نوعی گسست میان گذشته و حال دیده می‌شود که در مورد مسجد بسیار پر رنگ است و در واقع جریان‌سازی مناسبی در راستای تحلیل میراث گذشته و رسیدن به‌اصول طراحی معاصر، انجام نگرفته‌است و کمبود اسناد مدون و مکتوب در مورد اینکه‌امروز چگونه باید طراحی کرد و پاسخگوی نیاز افکار جامعه‌امروز بود، کاملا محسوس است.

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات

۱-۱ بیان مسئله تحقیق

۱- ۲ هدف تحقیق

۱- ۳ اهمیت موضوع

۱- ۴ سابقه پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع پروژه

۱- ۵ روش تحقیق و چگونگی انجام آن

۱- ۶ محل سایت و اهمیت انتخاب آن

۱- ۷ برنامه فیزیکی کلی

 

فصل دوم: مطالعات پایه

۲-۱ مذهب

۲-۱-۱ معماری و مذهب

۲- ۱-۲ معماری مذهبی

۲-۱-۳ مکان مذهبی

۲-۲ مسجد

۲-۳ فرهنگ

۲-۳-۱معماری و فرهنگ

۲-۳-۲ معماری فرهنگی

 

فصل سوم: مطالعات کاربردی

۳-۱ مفاهیم اصلی روند شکل گیری و تکامل عملکرد

۳-۱-۱ اصول معماری مرکز مذهبی – فرهنگی

۳-۱-۲ معماری و ساختمان مرکز مذهبی – فرهنگی

۳-۲ بررسی تغییر روند معماری مراکز مذهبی – فرهنگی و انواع آن

۳-۲-۱ کعبه

۳-۲-۲ مسجد النبی (ع)

۳-۲-۳ معماری و انواع فضاهای عملکردی

۳-۲-۴ تاریخچه سیر و تحول معماری مسجد

۳-۲-۵ مساجد ایرانی در سه بازه زمانی متفاوت

۳-۳ تنوع در معماری مراکز مذهبی – فرهنگی در دنیا

۳-۴ مقایسه سبک معماری مسجد با معابد

۳-۴-۱ تفاوت های معماری مسجدبا معابد دیگر ادیان

۳-۴-۲ مسجد و کلیسا

۳-۴-۳ بررسی چند نمونه کلیسا

۳-۵ بررسی نمونه های موردی

۳-۵-۱ بررسی نمونه های موردی داخلی

۳-۵-۱-۱ نمازخانه پارک لاله

۳-۵-۱-۲ مسجد دانشگاه تهران

۳-۵-۱-۳ مسجد حضرت امیر (ع)

۳-۵-۱-۴ مسجد الغدیر

۳-۵-۱-۵ مسجد جامع شهرک قدس

۳-۵-۱-۶ مجموعه نیاوران

۳-۵-۱-۷ کانون توحید

۳-۵-۲ بررسی نمونه های موردی خارجی

۳-۵-۲-۱ مسجد ملک فیصل در پاکستان

۳-۵-۲-۲ کلیسای رونشان در فرانسه

۳-۵-۲-۳ مسجد شهر رم

۳-۵-۲-۴ مسجد ملی مالزی

 

فصل چهارم: مطالعات عملکردی

۴-۱ استانداردها و ظوابط عام

۴-۱-۱کلیات

۴-۱-۱-۱ سیمای شهری مرکز مذهبی

۴-۱-۱-۲ نور طبیعی

۴-۱-۱-۲-۱ نور فضا های داخلی

۴-۱-۱-۲-۲ نور و فضا های شهری

۴-۱-۱-۳ اتسانی کردن ساختمان مرکز مذهبی

۴-۱-۱-۴ شاخصه های مرکز مذهبی

۴-۱-۱-۵ مقیاس انسانی

۴-۱-۲ اصول کلی در طراحی مراکز مذهبی

۴-۱-۲-۱ معماری عملکردی مراکز مذهبی

۴-۱-۲-۲ جهت قبله

۴-۱-۲-۳ آستانه ورود به شبستان

۴-۱-۲-۴ وضو خانه

۴-۱-۲-۵ آستانه ورود به مسجد و صحن

۴-۲ توصیه های طراحی در راستای ظوابط واجب الاجرا

۴-۲-۱ صرفه جویی آب در معماری منظر

۴-۳ استاندارد ها وابعاد انسانی

۴-۴ تعیین جهت قبله

۴-۵ تعیین مساحت شبستان وصحن

۴-۶ الزامات ساختمان اداری

۴-۷ الزامات کتابخانه

۴-۷-۱ فضاهای کتابخانه

۴-۷-۲ معماری کتابخانه های آینده

۴-۸ الزامات چایخانه یا تریا

۴-۹ مطالعات سازه و مصالح

۴-۹-۱ توصیه های سازه ای

۴-۱۰ تاسیسات

۴-۱۰-۱ تأسیسات حرارتی- برودتی و بهداشتی ساختمان

۴-۱۱ تجزیه و تحلیل سایت

۴-۱۱-۱ معرفی استان وشهر انتخابی سایت

۴-۱۱-۲ تجزیه وتحلیل سایت

 

فصل پنجم: طراحی

۵-۱ : مبانی نظری طراحی

۵-۱-۱ رمز پردازی در مراکز مذهبی و به ویژه مسجد

۵-۱-۲ رابطه بین صورت و معنا در معماری (نگاهی به فلسفه وجود ملاصدرا)

۵-۱-۳ بررسی آثار وجودی مرکز مذهبی و تاثیراتشان

۵-۱-۳-۱ شهر دینی با نگاه فرهنگ

۵-۱-۳-۲ سه دیدگاه نظری در باب مداخلات

۵-۱-۴ اهداف نظری طرح

۵-۱-۴-۱  اهداف خرد نظری طرح

۵-۱-۴-۲  اهداف عملیاتی

۵-۱-۵  اصول حاکم بر طرح

۵-۲  ارائه برنامه فیزیکی

۵-۲-۱  ارائه برنامه فیزیکی کلی

۵-۲-۲  ارائه برنامه فیزیکی با محاسبات ابعاد و متراژ بر اساس استانداردها

۵-۲-۲-۱  ارائه برنامه فیزیکی مرکز مذهبی ( مسجد )

۵-۲-۲-۲  ارائه برنامه فیزیکی ساختمان کتابخانه

۵-۲-۲-۳  ارائه برنامه فیزیکی ساختمان مرکز محله

۵-۲-۲-۴  ارائه برنامه فیزیکی ساختمان های کوچه هنر

۵-۲-۲-۵  ارائه برنامه فیزیکی ساختمان اداری

۵-۳  معرفی روند طراحی

۵-۳-۱  کلیات

۵-۳-۲  کانسپت

۵-۳-۳  گزینه های حجمی پیشنهادی

۵-۴  ارائه مدارک و نقشه های طرح

۵-۴-۱  تصاویر شبیه سازی و نقشه های طرح

فهرست منابع

 

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده نمایید و از ارایه مستقیم این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی ، خودداری فرمایید.

  راهنمای خرید:
  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • لینک دانلود امکان 10 بار دانلود در 48 ساعت آینده را دارد، لذا باید طی 48 ساعت آینده نسبت به دریافت کامل فایل اقدام نمایید. پس از اتمام بازه 48 ساعتی، فایل فوق به صورت خودکار از روی سرور پاک شده و دریافت شده تلقی می شود.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.