کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) ۱۰۴ صفحه فایل ورد

کفالت در حقوق ایران ۵۳ صفحه فایل ورد (پروژه کار تحقیقی ۲)

کاربری فضای تفریحی و باز ۳۶ صفحه (تحقیق درس حقوق و قوانین شهرسازی)

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ۱۲ صفحه فایل ورد

قوه مجریه و قضائیه ۲۰ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

قوه قضائیه در یگ نگاه ۴۰ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

قوه قضائیه در آمریکا ۲۴ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

قولنامه و مبایعه نامه ۵۱ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ۶۶ صفحه فایل ورد

قوانین مرتبط با مقوله حمل و نقل شهری ۳۰ صفحه فایل ورد

قوانین حقوق اداری ۱۹ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران ۳۰ صفحه فایل ورد

قالب ها و افزونه ها

بیشتر

قالب واکنشگرا uDesign | قالب کسب و کار واکنشگرا وردپرس

قالب وردپرس سون The7 | نسخه اورجینال پوسته هفت The7

قالب وردپرس سالینت Salient | نسخه اورجینال پوسته سالینت

قالب خبری نیوزپیپر | NewsPaper | پوسته خبری و چند منظوره

قالب چند منظوره انفولد | Enfold | نسخه اورجینال انفولد فارسی

قالب چند منظوره آوادا | AVADA نسخه اورجینال فارسی و راستچین

قالب فروشگاهی کات شاپ | قالب kuteshop | قالب چند منظوره کات شاپ

قالب Jupiter | پوسته چند منظوره ژوپیتر | فارسی و راستچین

قالب وردپرس BeTheme اورجینال پوسته چند منظوره بی تم فارسی

دانلود قالب ایکس X | The Theme پوسته چند منظوره برای وردپرس

0